10 Božijih zapovesti

1. Ja sam Gospod Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova osim Mene.
2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog.
4. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i obavi sve poslove svoje, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome.
5. Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
6. Ne ubij.
7. Ne čini preljube.
8. Ne ukradi.
9. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga.
10. Ne poželi ništa što je tuđe.

Deset božijih zapovesti Bog je objavio Mojsiju, na Sinajskoj gori (Izlazak 20, Ponovljeni zakon 5). Božije zapovesti čine osnov hrišćanske vere.

Prvih 5 Božjih zapovesti ponavlja i Isus u Mt. 19:17-19. A pominje ih i apostol Pavle u poslanici Rimljanima Rim. 13:8-10.