1 U početku stvori Bog nebo i zemlju. Jn. 1:1
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
2 A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. Jer. 4:23
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 I reče Bog: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 I vidje Bog svjetlost da je dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
5 I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
6 Potom reče Bog: neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Potom reče Bog: neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mjesto, i neka se pokaže suho. I bi tako.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 I suho nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora; i vidje Bog da je dobro.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
11 Opet reče Bog: neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kojem će biti sjeme njegovo na zemlji. I bi tako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme po svojim vrstama, i drvo, koje rađa rod, u kojem je sjeme njegovo po njegovijem vrstama. I vidje Bog da je dobro.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I bi veče i bi jutro, dan treći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Potom reče Bog: neka budu vidjela na svodu nebeskom, da dijele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 I neka svijetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I stvori Bog dva vidjela velika: vidjelo veće da upravlja danom, i vidjelo manje da upravlja noću, i zvijezde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I da upravljaju danom i noću, i da dijele svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I bi veče i bi jutro, dan četvrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Potom reče Bog: neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrvješe po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
22 I blagoslovi ih Bog govoreći: rađajte se i množite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se množe na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I bi veče i bi jutro, dan peti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Potom reče Bog: neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovijem, stoku i sitne životinje i zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem. I bi tako.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 I stvori Bog zvijeri zemaljske po vrstama njihovijem, i stoku po vrstama njezinijem, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovijem. I vidje Bog da je dobro.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
26 Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
27 I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
29 I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose sjeme; to će vam biti za hranu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 A svjemu zvjerinju zemaljskom i svjema pticama nebeskim i svjemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
Analiza
Pretraga