1 Tako otide Avram iz Misira gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A bijaše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I iđaše svojim putovima od juga sve do Vetilja, do mjesta gdje mu prvo bijaše šator, između Vetilja i Gaja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Do mjesta, gdje pređe bješe načinio žrtvenik; i ondje prizva Avram ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A i Lot koji iđaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko da ne mogahu živjeti zajedno,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vrijeme življahu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Pa Avram reče Lotu: nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odijeli se od mene. Ako ćeš ti na lijevo, ja ću na desno; ako li ćeš ti na desno, ja ću na lijevo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako cijelu natapaše rijeka, bješe kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misirska, sve do Zogora, prije nego Gospod zatr Sodom i Gomor.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku, i otide Lot na istok; i razdijeliše se jedan od drugoga:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Avram življaše u zemlji Hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici premještajući svoje šatore do Sodoma.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A ljudi u Sodomu bijahu nevaljali, i griješahu Gospodu veoma.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odijeli od njega: podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mjesta gdje si na sjever i na jug i na istok i na zapad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i sjemenu tvojemu dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I učiniću da sjemena tvojega bude kao praha na zemlji; ako ko uzmože izbrojiti prah na zemlji, moći će izbrojiti i sjeme tvoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Avram diže šatore, i dođe i naseli se u ravnici Mamrijskoj, koja je kod Hevrona, i ondje načini žrtvenik Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga