1 Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I svaku biljku poljsku, dokle je još ne bješe na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle još ne nicaše; jer Gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti bješe čovjeka da radi zemlju,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ali se podizaše para sa zemlje da natapa svu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i ondje namjesti čovjeka, kojega stvori.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 A voda tecijaše iz Edema natapajući vrt, i odande se dijeljaše u četiri rijeke.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jednoj je ime Fison, ona teče oko cijele zemlje Evilske, a ondje ima zlata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I zlato je one zemlje vrlo dobro; ondje ima i bdela i dragoga kamena oniha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A drugoj je rijeci ime Geon, ona teče oko cijele zemlje Huske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A trećoj je rijeci ime Hidekel, ona teče k Asirskoj. A četvrta je rijeka Efrat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I uzevši Gospod Bog čovjeka namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
17 Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I reče Gospod Bog: nije dobro da je čovjek sam; da mu načinim druga prema njemu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zvijeri poljske i sve ptice nebeske, i dovede k Adamu da vidi kako će koju nazvati, pa kako Adam nazove koju životinju onako da joj bude ime;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj; ali se ne nađe Adamu drug prema njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mjesto popuni mesom;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A bjehu oboje goli, Adam i žena mu, i ne bješe ih sramota.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga