1 Kad Isak ostarje i oči mu potamnješe, te ne viđaše, dozva Isava starijega sina svojega, i reče mu: sine! A on odgovori: evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada reče: evo ostario sam, ne znam kad ću umrijeti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Uzmi oružje svoje, tul i luk, i izidi u planinu, te mi ulovi lova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zgotovi mi jelo po mojoj volji, i donesi mi da jedem, pa da te blagoslovi duša moja dok nijesam umro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Reveka ču šta Isak reče sinu svojemu Isavu. I Isav otide u planinu da ulovi lova i donese.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Reveka reče Jakovu sinu svojemu govoreći: gle, čuh oca tvojega gdje besjedi s Isavom bratom tvojim i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Donesi mi lova, i zgotovi jelo da jedem, pa da te blagoslovim pred Gospodom dok nijesam umro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego sada, sine, poslušaj me što ću ti kazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Idi sada k stadu i donesi dva dobra jareta, da zgotovim ocu tvojemu jelo od njih, kako rado jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pa ćeš unijeti ocu da jede i da te blagoslovi dok nije umro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Jakov reče Reveci materi svojoj: ali je Isav brat moj rutav, a ja sam gladak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Može me opipati otac, pa će se osjetiti da sam ga htio prevariti, te ću navući na se prokletstvo mjesto blagoslova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A mati mu reče: neka prokletstvo tvoje, sine, padne na mene; samo me poslušaj, i idi i donesi mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada otišav uze i donese materi svojoj; a mati njegova zgotovi jelo kako jeđaše rado otac njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pa onda uze Reveka najljepše haljine starijega sina svojega, koje bijahu u nje kod kuće, i obuče Jakova mlađega sina svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I jarećim kožicama obloži mu ruke i vrat gdje bješe gladak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I dade Jakovu sinu svojemu u ruke jelo i hljeb što zgotovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on uđe k ocu svojemu i reče: oče. A on odgovori: evo me; koji si ti, sine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Jakov reče ocu svojemu: ja, Isav tvoj prvenac; učinio sam kako si mi rekao; digni se, posadi se da jedeš lova mojega, pa da me blagoslovi duša tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Isak reče sinu svojemu: kad brže nađe, sine? A on reče: Gospod Bog tvoj dade, te izađe preda me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada reče Isak Jakovu: hodi bliže, sine, da te opipam jesi li sin moj Isav ili ne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I pristupi Jakov k Isaku ocu svojemu, a on ga opipa, pa reče: glas je Jakovljev, ali ruke su Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ne pozna ga, jer mu ruke bjehu kao u Isava brata njegova rutave; zato ga blagoslovi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I reče mu: jesi li ti sin moj Isav? A on odgovori: ja sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada reče: a ti daj sine, da jedem lova tvojega, pa da te blagoslovi duša moja. I dade mu, te jede; pa mu donese i vina, te pi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Potom Isak otac njegov reče mu: hodi, sine, cjeluj me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I on pristupi i cjeliva ga; a Isak osjeti miris od haljina njegovijeh, i blagoslovi ga govoreći: gle, miris sina mojega kao miris od polja koje blagoslovi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Bog ti dao rose nebeske, i dobre zemlje i pšenice i vina izobila!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Narodi ti služili i plemena ti se klanjala! Bio gospodar braći svojoj i klanjali ti se sinovi matere tvoje! Proklet bio koji tebe usproklinje a blagosloven koji tebe uzblagosilja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad Isak blagoslovi Jakova, i Jakov otide ispred Isaka oca svojega, u taj čas dođe Isav brat njegov iz lova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Pa zgotovi i on jelo i unese ocu svojemu, i reče mu: ustani, oče, da jedeš što ti je sin ulovio, pa da me blagoslovi duša tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Isak otac njegov reče mu: ko si ti? A on reče: ja, sin tvoj, prvenac tvoj, Isav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tada se prepade Isak, i reče: ko? da gdje je onaj koji ulovi i donese mi lova, i od svega jedoh prije nego ti dođe, i blagoslovih ga? on će i ostati blagosloven.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A kad ču Isav riječi oca svojega, vrište iza glasa i ožalosti se veoma, i reče ocu svojemu: blagoslovi i mene, oče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A on mu reče: dođe brat tvoj s prijevarom, i odnese tvoj blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A Isav reče: pravo je što mu je ime Jakov, jer me već drugom prevari. Prvenaštvo mi uze, pa eto sada mi uze i blagoslov. Potom reče: nijesi li i meni ostavio blagoslov?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Isak odgovori, i reče Isavu: eto sam ga postavio tebi za gospodara; i svu braću njegovu dadoh mu da mu budu sluge; pšenicom i vinom ukrijepih ga; pa šta bih sada tebi učinio, sine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A Isav reče ocu svojemu: eda li je samo jedan blagoslov u tebe, oče? blagoslovi i mene, oče. I stade iza glasa plakati Isav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Isak otac njegov odgovarajući reče mu: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji i rosi nebeskoj ozgo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ali ćeš živjeti od mača svojega, i bratu ćeš svojemu služiti; ali će doći vrijeme, te ćeš pošto se naplačeš skršiti jaram njegov s vrata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I Isav omrze ljuto na Jakova radi blagoslova, kojim ga blagoslovi otac, i govoraše u srcu svojem: blizu su žalosni dani oca mojega, tada ću ubiti Jakova brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I kazaše Reveci riječi Isava sina njezina starijega, a ona poslavši dozva Jakova mlađega sina svojega, i reče mu: gle, Isav brat tvoj tješi se tijem što hoće da te ubije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Nego, sine, poslušaj što ću ti kazati; ustani i bježi k Lavanu bratu mojemu u Haran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I ostani kod njega neko vrijeme dokle prođe srdnja brata tvojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Dokle se gnjev brata tvojega odvrati od tebe, te zaboravi što si mu učinio; a onda ću ja poslati da te dovedu odande. Zašto bih ostala bez obojice vas u jedan dan?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A Isaku reče Reveka: omrzao mi je život radi ovijeh Hetejaka. Ako se Jakov oženi Hetejkom, kakom između kćeri ove zemlje, da što mi život?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga