1 Tada Isak dozva Jakova, i blagoslovi ga, i zapovjedi mu i reče: nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ustani, idi u Padan-Aram u dom Vatuila oca matere svoje, i odande se oženi između kćeri Lavana ujaka svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Bog svemogući da te blagoslovi, i da ti da veliku porodicu i umnoži te, da od tebe postane mnoštvo naroda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I da ti da blagoslov Avramov, tebi i sjemenu tvojemu s tobom, da naslijediš zemlju u kojoj si došljak, koju Bog dade Avramu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tako opravi Isak Jakova, i on pođe u Padan-Aram k Lavanu sinu Vatuila Sirina, bratu Reveke matere Jakovljeve i Isavove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Isav vidje gdje Isak blagoslovi Jakova i opravi ga u Padan-Aram da se odande oženi, i gdje blagosiljajući ga zapovjedi mu i reče: nemoj da se oženiš kojom između kćeri Hananejskih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I gdje Jakov posluša oca svojega i mater svoju, i otide u Padan-Aram;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I vidje Isav da kćeri Hananejske nijesu po volji Isaku ocu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pa otide Isav k Ismailu, i uze za ženu preko žena svojih Maeletu, kćer Ismaila sina Avramova, sestru Navajotovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Jakov otide od Virsaveje idući u Haran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I dođe na jedno mjesto, i ondje zanoći, jer sunce bješe zašlo; i uze kamen na onom mjestu, i metnu ga sebi pod glavu, i zaspa na onom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I usni, a to ljestve stajahu na zemlji a vrhom ticahu u nebo, i gle, anđeli Božji po njima se penjahu i slažahu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I gle, na vrhu stajaše Gospod, i reče: ja sam Gospod Bog Avrama oca tvojega i Bog Isakov; tu zemlju na kojoj spavaš tebi ću dati i sjemenu tvojemu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I sjemena će tvojega biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sjever i na jug, i svi narodi na zemlji blagosloviće se u tebi i u sjemenu tvojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I evo, ja sam s tobom, i čuvaću te kuda god pođeš, i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim što ti rekoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad se Jakov probudi od sna, reče: zacijelo je Gospod na ovom mjestu; a ja ne znah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uplaši se, i reče: kako je strašno mjesto ovo! ovdje je doista kuća Božja, i ovo su vrata nebeska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I usta Jakov ujutru rano, i uze kamen što bješe metnuo sebi pod glavu, i utvrdi ga za spomen i preli ga uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I prozva ono mjesto Vetilj, a pređe bješe ime onome gradu Luz.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I učini Jakov zavjet, govoreći: ako Bog bude sa mnom i sačuva me na putu kojim idem i da mi hljeba da jedem i odijela da se oblačim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ako se vratim na miru u dom oca svojega, Gospod će mi biti Bog;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Božji; i što mi god daš, od svega ću deseto dati tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga