1 A Jakov podigav oči svoje pogleda, a to Isav ide, i četiri stotine ljudi s njim. I razdijeli djecu uz Liju i uz Rahilju i uz dvije robinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I namjesti naprijed robinje i njihovu djecu, pa Liju i njezinu djecu za njima, a najposlije Rahilju i Josifa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sam prođe naprijed, i pokloni se do zemlje sedam puta dokle dođe do brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Isav pritrča preda nj i zagrli ga i pade mu oko vrata i cjeliva ga, i obojica se zaplakaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Isav podigav oči ugleda žene i djecu, pa reče: ko su ti ono? A Jakov reče: djeca, koju Bog milostivo darova sluzi tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I pristupiše robinje s djecom svojom, i pokloniše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom pristupi i Lija i djeca njezina, i pokloniše se; a najposlije pristupi Josif i Rahilja, i pokloniše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Isav reče: šta će ti čitava vojska ona koju sretoh? A on reče: da nađem milost pred gospodarom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Isav reče: ima, brate, u mene dosta; neka tebi što je tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Jakov reče: ne; ako sam sada našao milost pred tobom, primi dar iz moje ruke, jer vidjeh lice tvoje kao da vidjeh lice Božje, tako si me lijepo dočekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Primi dar moj, koji ti je doveden; jer me je obilato obdario Bog, i imam svega. I navali na nj, te primi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Poslije reče Isav: hajde da idemo, ići ću i ja s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Jakov mu reče: zna gospodar moj da su ova djeca nejaka, i imam ovaca i krava dojilica, pa ako ih ustjeram jedan dan, poginuće mi sve stado.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego gospodar moj neka ide pred slugom svojim, a ja ću polako ići koliko mogu djeca i stoka, dokle dođem ka gospodaru svojemu u Sir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Isav reče: a ono da ti ostavim nekoliko ljudi što su sa mnom. A on reče: našto? daj da nađem milost pred gospodarom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I tako Isav vrati se isti dan svojim putem u Sir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Jakov otide u Sokot, i ondje načini sebi kuću a stoci svojoj načini staje; zato nazva ono mjesto Sokot.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Poslije dođe Jakov zdravo u grad Sihem u zemlji Hananskoj, vrativ se iz Padan-Arama, i namjesti se prema gradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kupi komad zemlje, gdje razape šator svoj, od sinova Emora oca Sihemova za sto novaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I načini ondje žrtvenik, i nazva ga: Silni Bog Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga