1 A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.

2 Isav se oženi između kćeri Hananejskih Adom kćerju Eloma Hetejina, i Olivemom kćerju Ane sina Sevegona Evejina,

3 I Vasematom kćerju Ismailovom, sestrom Navaotovom.

4 I rodi Ada Isavu Elifasa, a Vasemata rodi Raguila.

5 A Olivema rodi Jeusa i Jegloma i Koreja. To su sinovi Isavovi, koji mu se rodiše u zemlji Hananskoj.

6 I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje što bješe stekao u zemlji Hananskoj; pa otide u drugu zemlju daleko od Jakova brata svojega.

7 Jer im blago bijaše vrlo veliko, te ne mogahu živjeti zajedno; niti ih zemlja gdje bijahu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove.

8 I Isav življaše na planini Siru. Isav je Edom.

9 A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.

10 Ovo su imena sinova Isavovijeh: Elifas sin Ade žene Isavove, i Raguilo sin Vasemate žene Isavove.

11 A Elifasovi sinovi bjehu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.

12 A Tamna bješe inoča Elifasu sinu Isavovu, i rodi Elifasu Amalika. To su sinovi Ade žene Isavove.

13 A ovo su sinovi Raguilovi: Nahot, Zare, Some i Moze. To bjehu sinovi Vasemate žene Isavove.

14 A ovo su sinovi Oliveme kćeri Ane sina Sevegonova, žene Isavove. Ona rodi Isavu Jeusa i Jegloma i Koreja.

15 Ovo su starješine sinovima Isavovijem: sinovi Elifasa prvenca Isavova: starješina Teman, starješina Omar, starješina Sofar, starješina Kenez,

16 Starješina Korej, starješina Gotim, starješina Amalik. To su starješine od Elifasa u zemlji Edomskoj. To su sinovi Adini.

17 A sinovi Raguila sina Isavova: starješina Nahot, starješina Zare, starješina Some, starješina Moze. To su starješine od Raguila u zemlji Edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.

18 A sinovi Oliveme žene Isavove: starješina Jeus, starješina Jeglom, starješina Korej. To su starješine od Oliveme kćeri Anine, žene Isavove.

19 To su sinovi Isavovi, i to su starješine njihove; a on je Edom.

20 A ovo su sinovi Sira Horejina, koji življahu u onoj zemlji: Lotan i Soval i Sevegon i Ana,

21 I Dison i Asar i Rison. To su starješine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji Edomskoj.

22 A sinovi Lotanovi bjehu Horija i Eman, a sestra Lotanova bješe Tamna.

23 A ovo su sinovi Savalovi: Golam i Manahat i Gevil i Sofar i Omar.

24 A ovo su sinovi Sevegonovi: Aije i Ana. A taj je Ana koji pronađe tople izvore u pustinji pasući magarce Sevegona oca svojega.

25 A ovo su djeca Anina: Dison i Olivema kći Anina.

26 A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.

27 A ovo su sinovi Asarovi: Valam i Zavan i Akan.

28 A ovo su sinovi Risonovi: Uz i Aran.

29 I ovo su starješine Horejima: starješina Lotan, starješina Soval, starješina Sevegon, starješina Ana,

30 Starješina Dison, starješina Asar, starješina Rison. To su starješine Horejima, kako im starješovahu u zemlji Siru.

31 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem.

32 Carova u Edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.

33 A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.

34 A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.

35 A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom, a gradu mu bješe ime Geten.

36 A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.

37 A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.

38 A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.

39 A kad umrije Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mjesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveilja, koja bješe kći Matraide kćeri Mezevove.

40 I ovo su imena starješinama od Isava po porodicama njihovijem, po mjestima njihovijem, po imenima njihovijem: starješina Tamna, starješina Gola, starješina Jeter,

41 Starješina Olivema, starješina Ila, starješina Finon,

42 Starješina Kenez, starješina Teman, starješina Mazar,

43 Starješina Magedilo, starješina Zafoj. To su starješine Edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.

Analiza
Pretraga