1 A u to vrijeme dogodi se, te Juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekoga Odolamejca, kojemu ime bješe Iras.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ondje vidje Juda kćer nekoga Hananejca, kojemu ime bješe Sava, i uze je i leže s njom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ona zatrudnje i rodi sina, kojemu nadjede ime Ir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I opet zatrudnjevši rodi sina, kojemu nadjede ime Avnan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I opet rodi sina, i nadjede mu ime Silom; a Juda bijaše u Hasvi kad ona toga rodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Juda oženi prvenca svojega Ira djevojkom po imenu Tamarom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali Ir prvenac Judin bješe nevaljao pred Gospodom, i ubi ga Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Juda reče Avnanu: uđi k ženi brata svojega i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš sjeme bratu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Avnan znajući da neće biti njegov porod, kad lijegaše sa ženom brata svojega prosipaše na zemlju, da ne rodi djece bratu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Juda reče Tamari snasi svojoj: ostani udovicom u kući oca svojega dokle odraste Silom sin moj. Jer govoraše: da ne umre i on kao braća mu. I otide Tamara, i življaše u kući oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad prođe mnogo vremena, umrije kći Savina, žena Judina. I kad se Juda utješi, pođe u Tamnu k ljudima što mu strizijahu ovce, sam s Irasom prijateljem svojim Odolamejcem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I javiše Tamari govoreći: eto svekar tvoj ide u Tamnu da striže ovce svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ona skide sa sebe udovičko ruho svoje, i uze pokrivalo i pokri lice, i sjede na raskršće na putu koji ide u Tamnu. Jer vidje da je Silom odrastao a nju još ne udaše za nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Juda kad je vidje, pomisli da je kurva, jer bješe pokrila lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pa svrnu s puta k njoj i reče joj: pusti da legnem s tobom. Jer nije poznao da mu je snaha. A ona reče: šta ćeš mi dati da legneš sa mnom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A on reče: poslaću ti jare iz stada. A ona mu reče: ali da mi daš zalog dokle ga ne pošlješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on reče: kakav zalog da ti dam? A ona reče: eto, prsten i rubac, i štap što ti je u ruci. I on joj dade, te leže s njom, i ona zatrudnje od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Poslije ustavši Tamara otide i skide pokrivalo sa sebe i obuče udovičko ruho.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Juda posla jare po prijatelju svom Odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog. Ali je on ne nađe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Pa pitaše ljude po onom mjestu gdje je ona bila govoreći: gdje je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu? A oni rekoše: nije ovdje bilo kurve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I vrati se k Judi i reče: ne nađoh je, nego još rekoše mještani: nije ovdje bilo kurve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Juda reče: neka joj, da se ne sramotimo; ja sam slao jare, ali je ti ne nađe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad prođe do tri mjeseca dana, javiše Judi govoreći: Tamara snaha tvoja učini preljubu, i evo zatrudnje od preljube. A Juda reče: izvedite je da se spali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kad je povedoše, posla k svekru svojemu i poruči: s čovjekom čije je ovo zatrudnjela sam. I reče: traži čiji je ovaj prsten i rubac i štap.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Juda pozna i reče: pravija je od mene, jer je ne dadoh sinu svojemu Silomu. I više ne leže s njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I kad se porađaše, jedno dijete pomoli ruku, a babica uze i veza mu crven konac oko ruke govoreći: ovaj je prvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ali on uvuče ruku, i gle izađe brat njegov, a ona reče: kako prodrije? prodiranje neka ti bude. I nadješe mu ime Fares.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A poslije izađe brat mu, kojemu oko ruke bijaše crveni konac, i nadješe mu ime Zara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga