1 Poslije toga dogodi se, te peharnik cara Misirskoga i hljebar skriviše gospodaru svojemu, caru Misirskom.

2 I Faraon se razgnjevi na ta dva dvoranina, na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima;

3 I baci ih u tamnicu u kući zapovjednika stražarskoga, gdje Josif bješe sužanj.

4 A zapovjednik stražarski odredi im Josifa da ih služi; i bijahu dugo u tamnici.

5 I usniše san obojica u jednu noć, svaki po značenju svojega sna za sebe, i peharnik i hljebar cara Misirskoga, koji bijahu sužnji u tamnici.

6 I sjutradan kad dođe Josif k njima, pogleda ih, a oni bjehu vrlo neveseli.

7 Pa zapita dvorane Faraonove, koji bijahu sužnji s njim u kući gospodara njegova, i reče: što ste danas lica nevesela?

8 A oni mu rekoše: san usnismo obojica, a nema ko da nam kaže šta znače. A Josif im reče: šta znače, nije li u Boga? ali pripovjedite mi.

9 I starješina nad peharnicima pripovjedi san svoj Josifu govoreći: snih, a preda mnom čokot;

10 I na čokotu bjehu tri loze, i napupi i procvate, i grožđe na njemu uzre;

11 A u ruci mi bješe čaša Faraonova, te pobrah zrelo grožđe i iscijedih ga u čašu Faraonovu, i dodadoh čašu Faraonu.

12 A Josif mu reče: ovo znači: tri su loze tri dana.

13 Još tri dana, i Faraon brojeći svoje dvorane uzeće i tebe, i opet te postaviti u pređašnju službu, i opet ćeš mu dodavati čašu kao i pređe dok si mu bio peharnik.

14 Ali nemoj zaboraviti mene kad budeš u dobru, učini milost i pomeni za me Faraonu, i izvadi me iz ove kuće.

15 Jer su me ukrali iz zemlje Jevrejske, a ovdje nijesam ništa učinio da me bace u ovu jamu.

16 A kad vidje starješina nad hljebarima kako lijepo kaza san, reče Josifu: i ja snih, a meni na glavi tri kotarice bijele;

17 I u najgornjoj kotarici bijaše svakojakih kolača za Faraona, i ptice jeđahu iz kotarice na mojoj glavi.

18 A Josif odgovori i reče: ovo znači: tri kotarice tri su dana.

19 Još tri dana, i Faraon brojeći dvorane svoje izbaciće te i objesiće te na vješala, i ptice će jesti s tebe meso.

20 I kad dođe treći dan, to bješe dan u koji se rodio Faraon, i učini Faraon gozbu svima slugama svojim, i naiđe među slugama svojim na starješinu nad peharnicima i na starješinu nad hljebarima;

21 I povrati starješinu nad peharnicima u službu da dodaje čašu Faraonu;

22 A starješinu nad hljebarima objesi, kao što kaza Josif.

23 I starješina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi.

Analiza
Pretraga