1 I reče Gospod Noju: uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj; jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Uzmi sa sobom od svijeh životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Također i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva sjeme na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrijebiću sa zemlje svako tijelo živo, koje sam stvorio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I Noje učini sve što mu zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A bješe Noju šest stotina godina kad dođe potop na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uđe Noje u kovčeg i sinovi njegovi i žena njegova i žene sinova njegovijeh s njim radi potopa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od životinja čistih i od životinja nečistih i od ptica i od svega što se miče po zemlji,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Uđe k Noju u kovčeg po dvoje, muško i žensko, kao što bješe Bog zapovjedio Noju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A u sedmi dan dođe potop na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad je bilo Noju šest stotina godina, te godine drugoga mjeseca, sedamnaesti dan toga mjeseca, taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana, i otvoriše se ustave nebeske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Taj dan uđe u kovčeg Noje i Sim i Ham i Jafet, sinovi Nojevi, i žena Nojeva i tri žene sinova njegovijeh s njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Oni, i svakojake zvijeri po vrstama svojim, i svakojaka stoka po vrstama svojim, i što se god miče po zemlji po vrstama svojim, i ptice sve po vrstama svojim, i što god leti i ima krila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Dođe k Noju u kovčeg po dvoje od svakoga tijela, u kojem ima živa duša,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Muško i žensko od svakoga tijela uđoše, kao što bješe Bog zapovjedio Noju; pa Gospod zatvori za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I bi potop na zemlji za četrdeset dana; i voda dođe i uze kovčeg, i podiže ga od zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I navali voda, i usta jako po zemlji, i kovčeg stade ploviti vodom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod cijelijem nebom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada izgibe svako tijelo što se micaše na zemlji, ptice i stoka, i zvijeri i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sve što imaše dušu živu u nosu, sve što bijaše na suhu, pomrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I istrijebi se svako tijelo živo na zemlji, i ljudi i stoka i što god gamiže i ptice nebeske, sve, velim, istrijebi se sa zemlje; samo Noje osta i što s njim bješe u kovčegu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I stajaše voda povrh zemlje sto i pedeset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga