1 I reče Gospod Noju: uđi u kovčeg ti i sav dom tvoj; jer te nađoh pravedna pred sobom ovoga vijeka.

2 Uzmi sa sobom od svijeh životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,

3 Također i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva sjeme na zemlji.

4 Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrijebiću sa zemlje svako tijelo živo, koje sam stvorio.

5 I Noje učini sve što mu zapovjedi Gospod.

6 A bješe Noju šest stotina godina kad dođe potop na zemlju.

7 I uđe Noje u kovčeg i sinovi njegovi i žena njegova i žene sinova njegovijeh s njim radi potopa.

8 Od životinja čistih i od životinja nečistih i od ptica i od svega što se miče po zemlji,

9 Uđe k Noju u kovčeg po dvoje, muško i žensko, kao što bješe Bog zapovjedio Noju.

10 A u sedmi dan dođe potop na zemlju.

11 Kad je bilo Noju šest stotina godina, te godine drugoga mjeseca, sedamnaesti dan toga mjeseca, taj dan razvališe se svi izvori velikoga bezdana, i otvoriše se ustave nebeske;

12 I udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći.

13 Taj dan uđe u kovčeg Noje i Sim i Ham i Jafet, sinovi Nojevi, i žena Nojeva i tri žene sinova njegovijeh s njima;

14 Oni, i svakojake zvijeri po vrstama svojim, i svakojaka stoka po vrstama svojim, i što se god miče po zemlji po vrstama svojim, i ptice sve po vrstama svojim, i što god leti i ima krila.

15 Dođe k Noju u kovčeg po dvoje od svakoga tijela, u kojem ima živa duša,

16 Muško i žensko od svakoga tijela uđoše, kao što bješe Bog zapovjedio Noju; pa Gospod zatvori za njim.

17 I bi potop na zemlji za četrdeset dana; i voda dođe i uze kovčeg, i podiže ga od zemlje.

18 I navali voda, i usta jako po zemlji, i kovčeg stade ploviti vodom.

19 I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod cijelijem nebom.

20 Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

21 Tada izgibe svako tijelo što se micaše na zemlji, ptice i stoka, i zvijeri i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi.

22 Sve što imaše dušu živu u nosu, sve što bijaše na suhu, pomrije.

23 I istrijebi se svako tijelo živo na zemlji, i ljudi i stoka i što god gamiže i ptice nebeske, sve, velim, istrijebi se sa zemlje; samo Noje osta i što s njim bješe u kovčegu.

24 I stajaše voda povrh zemlje sto i pedeset dana.

Analiza
Pretraga