1 A po smrti Ahavovoj odmetnuše se Moavci od Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Ohozija pade kroz rešetku iz gornje sobe svoje u Samariji, i razbolje se; pa posla poslanike i reče im: idite, pitajte Velzevula boga Akaronskoga hoću li ozdraviti od ove bolesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali anđeo Gospodnji reče Iliji Tesvićaninu: ustani, izidi na susret poslanicima cara Samarijskoga i reci im: eda li nema Boga u Izrailju, te idete da pitate Velzevula boga u Akaronu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A zato ovako veli Gospod: nećeš se dignuti sa postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti. Potom otide Ilija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sluge se vratiše k Ohoziji, i on im reče: što ste se vratili?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A oni mu rekoše: srete nas jedan čovjek, i reče nam: idite, vratite se k caru koji vas je poslao, i recite mu: ovako veli Gospod: eda li nema Boga u Izrailju, te šalješ da pitaš Velzevula boga u Akaronu? Zato nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A on im reče: kakav bješe na oči taj čovjek koji vas srete i to vam reče?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A oni mu odgovoriše: bješe sav kosmat i opasan kožnijem pojasom. A on reče: to je Ilija Tesvićanin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada posla k njemu pedesetnika s njegovom pedesetoricom; i on otide k njemu; i gle, on sjeđaše navrh gore; i pedesetnik mu reče: čovječe Božji, car je zapovjedio, siđi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Ilija odgovarajući reče pedesetniku: ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I siđe oganj s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Opet posla k njemu drugog pedesetnika s njegovom pedesetoricom, koji progovori i reče mu: čovječe Božji, car je tako zapovjedio, siđi brže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Ilija odgovori i reče im: ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu. I siđe oganj Božji s neba i proždrije njega i njegovu pedesetoricu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada opet posla trećega pedesetnika s njegovom pedesetoricom. A ovaj treći pedesetnik kad dođe, kleče na koljena svoja pred Ilijom, i moleći ga reče mu: čovječe Božji, da ti je draga duša moja i duša ove pedesetorice, sluga tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Eto, sišao je oganj s neba i proždro prva dva pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada da ti je draga duša moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A anđeo Gospodnji reče Iliji: idi s njim, i ne boj ga se. I usta Ilija i otide s njim k caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče mu: ovako veli Gospod: zato što si slao poslanike da pitaju Velzevula boga u Akaronu kao da nema Boga u Izrailju da bi ga pitao, nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I umrije po riječi Gospodnjoj, koju reče Ilija, a na njegovo se mjesto zacari Joram druge godine carovanja Jorama sina Josafatova nad Judom, jer on nema sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ostala djela Ohozijina što je činio, nijesu li zapisana u dnevniku careva Izrailjevih?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga