1 A sinovi proročki rekoše Jelisiju: gle, mjesto gdje sedimo pred tobom tijesno nam je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Nego hajde da otidemo na Jordan, pa da uzmemo ondje svaki po brvno i načinimo ondje mjesto gdje ćemo boraviti. A on reče: idite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A jedan reče: budi voljan, pođi i ti sa slugama svojim. A on reče: hoću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I tako pođe s njima. I došavši na Jordan sjekoše drva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad jedan od njih sijecijaše drvo, pade mu sjekira u vodu; a on povika govoreći: avaj gospodaru, još je u naruč uzeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A čovjek Božji reče mu: gdje je pala? A kad mu pokaza mjesto, on otsiječe drvo i baci ga onamo, i učini te sjekira ispliva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A on reče: uzmi je. I čovjek pruži ruku, te je uze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad car Sirski vojevaše na Izrailja, vijećaše sa slugama svojim, i reče: tu i tu neka stane vojska moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A čovjek Božji posla k caru Izrailjevu i poruči: čuvaj se da ne ideš onuda, jer su ondje Sirci u zasjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I car Izrailjev posla na ono mjesto, za koje reče čovjek Božji i opomenu ga, te se čuvaše. I to ne bi jedanput ni dva puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I smuti se srce caru Sirskom zato, i sazvavši sluge svoje reče im: hoćete li mi kazati ko od naših dokazuje caru Izrailjevu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A jedan od sluga njegovijeh reče mu: niko, care gospodaru moj; nego Jelisije prorok u Izrailju dokazuje caru Izrailjevu riječi koje govoriš u ložnici svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada reče: idite, vidite gdje je, da pošljem da ga uhvate. I javiše mu govoreći: eno ga u Dotanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I posla onamo konje i kola s velikom vojskom; i oni došavši noću opkoliše grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ujutru sluga čovjeka Božijega ustavši izide, a to vojska oko grada i konji i kola. I reče mu sluga: jaoh gospodaru, šta ćemo sad?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A on mu reče: ne boj se, jer je više naših nego njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I pomoli se Jelisije govoreći: Gospode, otvori mu oči da vidi. I Gospod otvori oči momku, te vidje, a to gora puna konja i kola ognjenijeh oko Jelisija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kad pođoše Sirci k njemu, pomoli se Jelisije Gospodu i reče: oslijepi ovaj narod. I oslijepi ih po riječi Jelisijevoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada im reče Jelisije: nije ovo put, nije ovo grad; hodite za mnom i odvešću vas čovjeku kojega tražite. I odvede ih u Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad dođoše u Samariju, reče Jelisije: Gospode, otvori im oči da vide. I Gospod im otvori oči, i vidješe, a to bijahu usred Samarije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A car Izrailjev reče Jelisiju kad ih ugleda: hoću li biti, hoću li biti, oče moj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A on reče: nemoj biti; eda li ćeš one pobiti koje zarobiš mačem svojim i lukom svojim? Iznesi im hljeba i vode neka jedu i piju, pa onda neka idu gospodaru svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ugotovi im gozbu veliku, te jedoše i piše; pa ih otpusti, a oni otidoše gospodaru svojemu; i od tada ne dolaziše čete Sirske u zemlju Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A poslije toga Ven-Adad car Sirski skupi svu vojsku svoju, i izide i opkoli Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I nasta velika glad u Samariji, jer gle, bješe opkoljena toliko da glava magareća bijaše za osamdeset sikala srebra, a četvrt kava golubinjega kala za pet sikala srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad car iđaše po zidovima, jedna žena povika k njemu govoreći: pomagaj, care gospodaru!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A on reče: Gospod ti ne pomaže, kako ću ti ja pomoći? s gumna li, ili iz kace?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Još joj reče car: što ti je? A ona reče: ova žena reče mi: daj sina svoga da ga pojedemo danas, a sjutra ćemo pojesti moga sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I skuhasmo sina mojega i pojedosmo ga, a sjutradan rekoh joj: daj sina svojega da ga pojedemo. Ali ona sakri svoga sina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad car ču riječi ženine, razdrije haljine svoje; i kad iđaše po zidu, vidje narod gdje kostrijet bijaše ozdo na tijelu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada reče car: tako da mi učini Bog i tako da doda, ako glava Jelisija sina Safatova ostane danas na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Jelisije sjeđaše u svojoj kući, i starješine sjeđahu kod njega. I posla car jednoga od onijeh što stajahu pred njim; a dok još ne dođe poslani k njemu, on reče starješinama: vidite li gdje onaj krvnički sin posla da mi otsiječe glavu? Gledajte kad dođe poslani, zaključajte vrata, i odbijte ga od vrata; eto, i bahat nogu gospodara njegova za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I dok još govoraše s njima, gle, poslani dođe k njemu, i reče; gle, ovo je zlo od Gospoda; čemu ću se još nadati od Gospoda?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga