1 Potom car Asvir udari danak na zemlju i na ostrva morska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A sva djela vlasti njegove i sile, i pripovijest o veličini Mardohejevoj kako ga je car učinio velikim, to je napisano u knjizi dnevnika careva Midskih i Persijskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer Mardohej Judejac bješe drugi do cara Asvira i velik u Judejaca i mio mnoštvu braće svoje starajući se za dobro svojemu narodu i govoreći za sreću svega sjemena svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga