1 A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zato me misli moje nagone da odgovorim, i zato hitim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mojega odgovoriti za me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne znaš li da je tako otkako je vijeka, otkako je postavljen čovjek na zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da je slava bezbožnijeh za malo i radost licemjerova za čas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Da bi mu visina doprla do neba, i glava se njegova dotakla oblaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nestaće ga zasvagda kao kala njegova; i koji ga vidješe reći će: kuda se djede?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kao san odletjeće, i neće se naći, i iščeznuće kao noćna utvara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više vidjeti mjesto njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati što je oteo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kosti će njegove biti pune grijeha mladosti njegove, i oni će ležati s njim u prahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako mu je i slatka u ustima zloća i krije je pod jezikom svojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crijevima njegovijem, postaće u njemu jed aspidin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Blago što je proždro izbljuvaće, iz trbuha njegova istjeraće ga Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jed će aspidin sisati, ubiće ga jezik gujinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Neće vidjeti potoka ni rijeka kojima teče med i maslo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Vratiće muku, a neće je pojesti; prema blagu biće promjena, i neće se radovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer nije nigda osjetio mira u trbuhu svom, ni što mu je najmilije neće sačuvati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ništa mu neće ostati od hrane njegove. Zato ne može dobro njegovo trajati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji; sve ruke nevoljnijeh udariće na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće na nj Bog jarost gnjeva svojega, i pustiće je kao dažd na njega i na jelo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kad stane bježati od oružja gvozdenoga, prostrijeliće ga luk mjedeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Strijela puštena proći će kroz tijelo njegovo, i svijetlo gvožđe izaći će iz žuči njegove; kad pođe, obuzeće ga strahote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sve će tame biti sakrivene u tajnim mjestima njegovijem; proždrijeće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovu zlo će mu biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Otkriće nebesa bezakonje njegovo, i zemlja će ustati na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Otići će ljetina doma njegova, rastočiće se u dan gnjeva njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 To je dio od Boga čovjeku bezbožnomu i našljedstvo od Boga za besjedu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga