1 Tada prestaše ona tri čovjeka odgovarati Jovu, jer se činjaše da je pravedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Elijuj sin Varahilov od Vuza, roda Ramova, razgnjevi se na Jova što se sam građaše pravedniji od Boga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I na tri prijatelja njegova razgnjevi se što ne nađoše odgovora i opet osuđivahu Jova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer Elijuj čekaše dokle oni govorahu s Jovom, jer bijahu stariji od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pa kad vidje Elijuj da nema odgovora u ustima ona tri čovjeka, raspali se gnjev njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I progovori Elijuj sin Varahilov od Vuza, i reče: ja sam najmlađi, a vi ste starci, zato se bojah i ne smijah vam kazati što mislim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Mišljah: neka govori starost, i mnoge godine neka objave mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali je duh u ljudima, i duh svemogućega urazumljuje ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Veliki nijesu svagda mudri, i starci ne znaju svagda šta je pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato velim: poslušaj me da kažem i ja kako mislim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Eto, čekao sam da vi izgovorite, slušao sam razloge vaše dokle izviđaste besjedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Pazio sam, ali gle, nijedan od vas ne sapre Jova, ne odgovori na njegove riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Može biti da ćete reći: nađosmo mudrost, Bog će ga oboriti, ne čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nije na me upravio besjede, ni ja mu neću odgovarati vašim riječima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Smeli su se, ne odgovaraju više, nestalo im je riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Čekao sam, ali ne govore, stadoše, i više ne odgovaraju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Odgovoriću i ja za se, kazaću i ja kako mislim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer sam pun riječi, tijesno je duhu u meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gle, trbuh je moj kao vino bez oduške, i raspukao bi se kao nov mijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Govoriću da odahnem, otvoriću usne svoje, i odgovoriću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Neću gledati ko je ko, i čovjeku ću govoriti bez laskanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ne umijem laskati; odmah bi me uzeo tvorac moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga