1 Tada odgovori Gospod Jovu iz vihora i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ko je to što zamračuje savjet riječima nerazumno?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju? kaži, ako si razuman.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko joj je odredio mjere? znaš li? ili ko je rastegao uže preko nje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Na čem su podnožja njezina uglavljena? ili ko joj je metnuo kamen ugaoni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad pjevahu zajedno zvijezde jutrnje i svi sinovi Božji klikovahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ili ko je zatvorio more vratima kad kao iz utrobe izide?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad ga odjeh oblakom i povih tamom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kad postavih za nj uredbu svoju i metnuh mu prijevornice i vrata;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I rekoh: dovde ćeš dolaziti, a dalje nećeš, i tu će se ustavljati ponositi valovi tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jesi li svoga vijeka zapovjedio jutru, pokazao zori mjesto njezino,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Da se uhvati zemlji za krajeve, i da se rastjeraju s nje bezbožnici,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Da se ona promijeni kao blato pečatno, a oni da stoje kao haljina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Da se oduzme bezbožnicima svjetlost njihova i ruka podignuta da se slomi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jesi li dolazio do dubina morskih? i po dnu propasti jesi li hodio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jesu li ti se otvorila vrata smrtna, i vrata sjena smrtnoga jesi li vidio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jesi li sagledao širinu zemaljsku? kaži, ako znaš sve to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Koje je put k stanu svjetlosti? i gdje je mjesto tami,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da bi je uzeo i odveo do međe njezine, i znao staze k domu njezinu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Znaš ti; jer si se onda rodio, i broj je dana tvojih velik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jesi li ulazio u riznice šnježne? ili riznice gradne jesi li vidio,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koje čuvam za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kojim se putem dijeli svjetlost i ustoka se razilazi po zemlji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ko je razdijelio jazove povodnju i put svjetlici gromovnoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Da bi išao dažd na zemlju gdje nema nikoga, i na pustinju gdje nema čovjeka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Da napoji pusta i nerodna mjesta, i učini da raste trava zelena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ima li dažd oca? ili ko je rodio kaplje rosne?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Iz čije je utrobe izašao led, i ko je rodio slanu nebesku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Da se vode skrivaju i postaju kao kamen i krajevi propasti srastaju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Možeš li svezati miline vlašićima? ili svezu štapima razdriješiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Možeš li izvesti južne zvijezde na vrijeme? ili kola sa zvijezdama njihovijem hoćeš li voditi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Znaš li red nebeski? možeš li ti uređivati vladu njegovu na zemlji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Možeš li dignuti glas svoj do oblaka da bi te mnoštvo vode pokrilo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Možeš li pustiti munje da idu, i da ti reku: evo nas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ko je metnuo čovjeku u srce mudrost? ili ko je dao duši razum?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ko će izbrojiti oblake mudrošću, i mjehove nebeske ko će izliti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Da se raskvašen prah zgusne i grude da se slijepe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga