1 A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Opaši se sada kao čovjek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Hoćeš li ti uništiti moj sud? hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Je li u tebe mišica kao u Boga? grmiš li glasom kao on?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Okiti se sada čašću i veličanstvom, u slavu i krasotu obuci se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Prospi jarost gnjeva svojega, i pogledaj sve ponosite, i obori ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pogledaj sve ponosite, i ponizi ih, i potri bezbožnike na mjestu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zatrpaj ih sve u prah, i poveži im lice na skrivenu mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada ću te i ja hvaliti da te čuva desnica tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A gle, slon, kojega sam stvorio s tobom, jede travu kao vo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gle, snaga mu je u bedrima njegovijem, i sila mu je u pupku trbuha njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Diže rep svoj kao kedar, žile od jaja njegovijeh spletene su kao grane;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kosti su mu kao cijevi mjedene, zglavci kao poluge gvozdene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 On je prvo između djela Božijih, tvorac njegov dao mu je mač.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gore nose mu piću, i sve zvijerje poljsko igra se ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U hladu liježe, u gustoj trsci i glibu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Granata drveta zaklanjaju ga sjenom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Gle, ustavlja rijeku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? zamku mu provući kroz nos?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Hoćeš li mu provući situ kroz nos? ili mu šiljkom provrtjeti čeljusti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Hoće li te mnogo moliti, ili će ti laskati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Hoće li učiniti vjeru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga dovijeka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Hoćeš li se igrati s njim kao sa pticom, ili ćeš ga vezati djevojkama svojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Hoće li se njim častiti drugovi? razdijeliti ga među trgovce?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Digni na nj ruku svoju; nećeš više pominjati boja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Gle, zaludu je nadati mu se; kad ga samo ugleda čovjek, ne pada li?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga