1 Nema slobodna koji bi ga probudio; a ko će stati preda me?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ko mi je prije dao što, da mu vratim? što je god pod svijem nebom, moje je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neću mučati o udima njegovijem ni o sili ni o ljepoti stasa njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko će mu uzgrnuti gornju odjeću? k čeljustima njegovijem ko će pristupiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vrata od grla njegova ko će otvoriti? strah je oko zuba njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Krljušti su mu jaki štitovi spojeni tvrdo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Blizu su jedna do druge da ni vjetar ne ulazi među njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jedna je za drugu prionula, drže se i ne rastavljaju se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad kiha kao da munja sijeva, a oči su mu kao trepavice u zore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Iz usta mu izlaze lučevi, i iskre ognjene skaču.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Iz nozdrva mu izlazi dim kao iz vreloga lonca ili kotla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Dah njegov raspaljuje ugljevlje i plamen mu izlazi iz usta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U vratu mu stoji sila, i pred njim ide strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Udi mesa njegova spojeni su, jednostavno je na njemu, ne razmiče se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Srce mu je tvrdo kao kamen, tvrdo kao donji žrvanj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kad se digne, dršću junaci, i od straha očišćaju se od grijeha svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da ga udari mač, ne može se održati, ni koplje ni strijela ni oklop.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Njemu je gvožđe kao pljeva, a mjed kao trulo drvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neće ga potjerati strijela, kamenje iz praće njemu je kao slamka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kao slama su mu ubojne sprave, i smije se bačenom koplju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Pod njim su oštri crepovi, stere sebi oštre stvari u glibu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Čini, te vri dubina kao lonac, i more se muti kao u stupi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Za sobom ostavlja svijetlu stazu, rekao bi da je bezdana osijedjela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ništa nema na zemlji da bi se isporedilo s njim, da bi stvoreno bilo da se ničega ne boji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Što je god visoko prezire, car je nad svijem zvijerjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga