1 Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko, i na putu grješničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijeh ljudi ne sjedi,
Kopiraj
Kopirano
3
Komentari
2 Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć!
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, i kojemu list ne vene: što god radi, u svemu napreduje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 Nijesu taki bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grješnici na zboru pravedničkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga