1 Svemu ima vrijeme, i svakom poslu pod nebom ima vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ima vrijeme kad se rađa, i vrijeme kad se umire; vrijeme kad se sadi, i vrijeme kad se čupa posađeno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Vrijeme kad se ubija, i vrijeme kad se iscjeljuje; vrijeme kad se razvaljuje, i vrijeme kad se gradi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vrijeme plaču i vrijeme smijehu; vrijeme ridanju i vrijeme igranju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vrijeme kad se razmeće kamenje, i vrijeme kad se skuplja kamenje; vrijeme kad se grli, i vrijeme kad se ostavlja grljenje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Vrijeme kad se teče, i vrijeme kad se gubi; vrijeme kad se čuva, i vrijeme kad se baca;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vrijeme kad se dere, i vrijeme kad se sašiva; vrijeme kad se muči, i vrijeme kad se govori;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Vrijeme kad se ljubi, i vrijeme kad se mrzi; vrijeme ratu i vrijeme miru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kaka je korist onome koji radi od onoga oko čega se trudi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vidio sam poslove koje je Bog dao sinovima ljudskim da se muče oko njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sve je učinio da je lijepo u svoje vrijeme, i svijet metnuo im je u srce, ali da ne može čovjek dokučiti djela koja Bog tvori, ni početka ni kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Doznah da nema ništa bolje za njih nego da se vesele i čine dobro za života svoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad svaki čovjek jede i pije i uživa dobra od svakoga truda svojega, to je dar Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Doznah da što god tvori Bog ono traje dovijeka, ne može mu se ništa dodati niti se od toga može što oduzeti; i Bog tvori da bi ga se bojali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Što je bilo to je sada, i što će biti to je već bilo; jer Bog povraća što je prošlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Još vidjeh pod suncem gdje je mjesto suda bezbožnost i mjesto pravde bezbožnost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I rekoh u srcu svom: Bog će suditi pravedniku i bezbožniku; jer ima vrijeme svemu i svakom poslu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da vide da su kao stoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovjek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sve ide na jedno mjesto; sve je od praha i sve se vraća u prah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke da ide dolje pod zemlju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato vidjeh da ništa nema bolje čovjeku nego da se veseli onijem što radi, jer mu je to dio; jer ko će ga dovesti da vidi što će biti poslije njega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga