1 Ko je kao mudri? i ko zna šta znače stvari? Mudrost prosvjetljuje čovjeku lice, a tvrdoća lica njegova mijenja se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja ti kažem: izvršuj zapovijest carevu, i to zakletve Božije radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne budi brz da otideš ispred njega; ne stoj u zloj stvari, jer će učiniti što god hoće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer gdje je god riječ careva ondje je vlast, i ko će mu reći: šta radiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko izvršuje zapovijest, neće znati za zlo, jer srce mudroga zna vrijeme i način.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer svačemu ima vrijeme i način; ali mnoga zla snalaze čovjeka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Što ne zna šta će biti; jer kad će što biti, ko će mu kazati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Čovjek nije vlastan nad duhom da bi ustavio duh, niti ima vlasti nad danom smrtnijem, niti ima obrane u toj borbi; ni bezbožnost ne izbavlja onoga u koga je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sve ovo vidjeh, i upravih srce svoje na sve što se radi pod suncem. Katkad vlada čovjek nad čovjekom na zlo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I tada vidjeh bezbožnike pogrebene, gdje se vratiše; a koji dobro činjahu otidoše sa svetoga mjesta i biše zaboravljeni u gradu. I to je taština.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Što nema odmah osude za zlo djelo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Neka grješnik sto puta čini zlo i odgađa mu se, ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A bezbožniku neće biti dobro, niti će mu se produljiti dani, nego će biti kao sjen onome koji se ne boji lica Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Taština je koja biva na zemlji što ima pravednika kojima biva po djelima bezbožničkim, a ima bezbožnika kojima biva po djelima pravedničkim. Rekoh: i to je taština.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato ja hvalih veselje, jer nema ništa bolje čovjeku pod suncem nego da jede i pije i da se veseli; i to mu je od truda njegova za života njegova, koji mu Bog da pod suncem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kad upravih srce svoje da poznam mudrost i vidim šta se radi na zemlji, te ni danju ni noću ne dolazi čovjeku san na oči,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Vidjeh na svijem djelima Božijim da čovjek ne može dokučiti ono što se radi pod suncem, oko čega se trudi čovjek tražeći, ali ne nalazi, i ako i mudarac reče da zna, ipak ne može dokučiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga