1 Solomunova pjesma nad pjesmama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da me hoće poljubiti poljupcem usta svojih! Jer je tvoja ljubav bolja od vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Mirisom su tvoja ulja prekrasna; ime ti je ulje razlito; zato te ljube djevojke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vuci me, za tobom ćemo trčati; uvede me car u ložnicu svoju; radovaćemo se i veselićemo se tobom, spominjaćemo ljubav tvoju više nego vino; pravi ljube te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Crna sam, ali lijepa, kćeri Jerusalimske, kao šatori Kidarski, kao zavjesi Solomunovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne gledajte me što sam crna, jer me je sunce opalilo; sinovi matere moje rasrdivši se na me postaviše me da čuvam vinograde, i ne čuvah svojega vinograda, koji ja imam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kaži mi ti, kojega ljubi duša moja, gdje paseš, gdje planduješ? jer zašto bih lutala među stadima drugova tvojih?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako ne znaš, najljepša između žena, pođi tragom za stadom, i pasi jariće svoje pokraj stanova pastirskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ti si mi, draga moja, kao konji u kolima Faraonovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Obrazi su tvoji okićeni grivnama, i grlo tvoje nizovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Načinićemo ti zlatne grivne sa šarama srebrnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Dok je car za stolom, narad moj pušta svoj miris.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dragi mi je moj kita smirne, koja među dojkama mojim počiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Dragi mi je moj grozd kiprov iz vinograda Engadskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Lijepa ti si, draga moja, lijepa ti si! oči su ti kao u golubice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Lijep ti si, dragi moj, i ljubak! i postelja naša zeleni se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Grede su nam u kućama kedrove, daske su nam jelove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga