1 Ja sam ruža Saronska, ljiljan u dolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Što je ljiljan među trnjem, to je draga moja među djevojkama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Što je jabuka među drvetima šumskim, to je dragi moj među momcima; željeh hlada njezina, i sjedoh, i rod je njezin sladak grlu mojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Uvede me u kuću gdje je gozba a zastava mu je ljubav k meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potkrijepite me žbanovima, pridržite me jabukama, jer sam bolna od ljubavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Lijeva je ruka njegova meni pod glavom, a desnom me grli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zaklinjem vas, kćeri Jerusalimske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dok joj ne bude volja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Glas dragoga mojega; evo ga, ide skačući preko gora, poskakujući preko humova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Dragi je moj kao srna ili kao jelenče; evo ga, stoji iza našega zida, gleda kroz prozor, viri kroz rešetku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Progovori dragi moj i reče mi: ustani, draga moja, ljepotice moja, i hodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer gle, zima prođe, minuše daždi, otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Cvijeće se vidi po zemlji, dođe vrijeme pjevanju, i glas grličin čuje se u našoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Smokva je pustila zametke svoje, i loza vinova ucvala miriše. Ustani, draga moja, ljepotice moja, i hodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Golubice moja u rasjelinama kamenijem, u zaklonu vrletnom! daj da vidim lice tvoje, daj da čujem glas tvoj; jer je glas tvoj sladak i lice tvoje krasno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pohvatajte nam lisice, male lisice, što kvare vinograde, jer naši vinogradi cvatu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Moj je dragi moj, i ja sam njegova, on pase među ljiljanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dok zahladi dan i sjenke otidu, vrati se, budi kao srna, dragi moj, ili kao jelenče po gorama razdijeljenijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga