1 Dragi moj siđe u vrt svoj, k lijehama mirisnoga bilja, da pase po vrtovima i da bere ljiljane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja sam dragoga svojega, i moj je dragi moj, koji pase među ljiljanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Lijepa si, draga moja, kao Tersa, krasna si kao Jerusalim, strašna kao vojska sa zastavama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Odvrati oči svoje od mene, jer me raspaljuju. Kosa ti je kao stado koza koje se vide na Galadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zubi su ti kao stado ovaca kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne a nijedne nema jalove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jagodice su tvoje između vitica tvojih kao kriška šipka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Šezdeset ima carica i osamdeset inoča, i djevojaka bez broja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali je jedna golubica moja, bezazlena moja, jedinica u matere svoje, izabrana u roditeljke svoje. Vidješe je djevojke i nazivaše je blaženom; i carice i inoče hvališe je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko je ona što se vidi kao zora, lijepa kao mjesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Siđoh u orašje da vidim voće u dolu, da vidim cvate li vinova loza, pupe li šipci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne doznah ništa, a duša me moja posadi na kola Aminadavova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vrati se, vrati se Sulamko, vrati se, vrati se, da te gledamo. Šta ćete gledati na Sulamci? kao čete vojničke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga