1 Kako su lijepe noge tvoje u obući, kćeri kneževska; sastavci su bedara tvojih kao grivne, djelo ruku umjetničkih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pupak ti je kao čaša okrugla, koja nije nikad bez pića; trbuh ti je kao stog pšenice ograđen ljiljanima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Dvije dojke tvoje kao dva blizanca srnčeta;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vrat ti je kao kula od slonove kosti; oči su ti kao jezera u Esevonu na vratima Vatravimskim; nos ti je kao kula Livanska koja gleda prema Damasku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Glava je tvoja na tebi kao Karmil, i kosa na glavi tvojoj kao carska porfira u bore nabrana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kako si lijepa i kako si ljupka, o ljubavi u milinama!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Uzrast ti je kao palma, i dojke kao grozdovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Rekoh: popeću se na palmu, dohvatiću grane njezine; i biće dojke tvoje kao grozdovi na vinovoj lozi, i miris nosa tvojega kao jabuke;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I grlo tvoje kao dobro vino, koje ide pravo dragomu mojemu i čini da govore usne onijeh koji spavaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ja sam dragoga svojega, i njega je želja za mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Hodi, dragi moj, da idemo u polje, da noćujemo u selima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ranićemo u vinograde da vidimo cvate li vinova loza, zameće li se grožđe, cvatu li šipci; ondje ću ti dati ljubav svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Mandragore puštaju miris, i na vratima je našim svakojako krasno voće, novo i staro, koje za te dohranih, dragi moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga