1 Ja sam čovjek koji vidjeh muku od pruta gnjeva njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Odvede me i opravi me u tamu a ne na vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Samo se na me obraća, obraća ruku svoju po vas dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Učini, te mi ostarje tijelo i koža, potr kosti moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zazida me, i optoči me žučju i mukom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Posadi me u tamu kao umrle odavna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ogradi me da ne izađem, i metnu na me teške okove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kad vičem i vapijem, odbija molitvu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zagradi putove moje tesanijem kamenom, i prevrati staze moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Posta mi kao medvjed u zasjedi, kao lav u potaji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pomete putove moje, i razdrije me, i uništi me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nateže luk svoj, i metnu me strijeli za biljegu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ustrijeli me u bubrege strijelama iz tula svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Postah potsmijeh svemu narodu svojemu i pjesma njihova po vas dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nasiti me gorčinom, opoji me pelenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Polomi mi zube kamenjem, uvali me u pepeo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Udaljio si dušu moju od mira, zaboravih dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I rekoh: propade sila moja i nadanje moje od Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Opomeni se muke moje i jada mojega, pelena i žuči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Duša se moja opominje bez prestanka, i poništila se u meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali ovo napominjem srcu svojemu, te se nadam:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Milost je Gospodnja što ne izgibosmo sasvijem, jer milosrđa njegova nije nestalo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ponavlja se svako jutro; velika je vjera tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Gospod je dio moj, govori duša moja; zato ću se u njega uzdati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Dobar je Gospod onima koji ga čekaju, duši, koja ga traži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Dobro je čovjeku nositi jaram za mladosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sam će sjedjeti i mučati, jer Bog metnu breme na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Metnuće usta svoja u prah, eda bi bilo nadanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Podmetnuće obraz svoj onome koji ga bije, biće sit sramote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer Gospod ne odbacuje za svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer ako i ucvijeli, opet će se i smilovati radi mnoštva milosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Jer ne muči iz srca svojega ni cvijeli sinova čovječjih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Kad gaze nogama sve sužnje na zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Kad izvrću pravicu čovjeku pred višnjim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Kad čine krivo čovjeku u parnici njegovoj, ne vidi li Gospod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ko je rekao što i zbilo se, a Gospod da nije zapovjedio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ne dolaze li i zla i dobra iz usta višnjega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Zašto se tuži čovjek živ, čovjek na kar za grijehe svoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Pretražimo i razgledajmo pute svoje, i povratimo se ka Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Zgriješismo i nepokorni bismo; ti ne praštaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Obastro si se gnjevom, i goniš nas, ubijaš i ne žališ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Obastro si se oblakom da ne prodre molitva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Načinio si od nas smetlište i odmet usred tijeh naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Razvaljuju usta svoja na nas svi neprijatelji naši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Strah i jama zadesi nas, pustošenje i zatiranje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Potoci teku iz očiju mojih radi pogibli kćeri naroda mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Oči moje liju suze bez prestanka, jer nema odmora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Dokle Gospod ne pogleda i ne vidi s neba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Oko moje muči mi dušu radi svijeh kćeri grada mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Tjeraju me jednako kao pticu neprijatelji moji ni za što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Svališe u jamu život moj i nabacaše kamenje na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Dođe mi voda svrh glave; rekoh: pogiboh!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Prizivah ime tvoje, Gospode, iz jame najdublje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Ti ču glas moj; ne zatiskuj uha svojega od uzdisanja mojega, od vike moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Pristupao si kad te prizivah, i govorio si: ne boj se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Raspravljao si, Gospode, parbu duše moje, i izbavljao si život moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Vidiš, Gospode, nepravdu koja mi se čini; raspravi parbu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Vidiš svu osvetu njihovu, sve što mi misle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Čuješ rug njihov, Gospode, sve što mi misle,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 Što govore oni koji ustaju na me i što namišljaju protiv mene po vas dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Vidi, kad sjedaju i kad ustaju, ja sam im pjesma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Plati im, Gospode, po djelima ruku njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Podaj im uporno srce, prokletstvo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Goni ih gnjevom, i istrijebi ih ispod nebesa Gospodnjih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga