1 Opomeni se, Gospode, što nas zadesi; pogledaj i vidi sramotu našu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Našljedstvo naše privali se tuđincima, domovi naši inostrancima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Postasmo sirote, bez oca, matere naše kao udovice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Svoju vodu pijemo za novce, svoja drva kupujemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Na vratu nam je jaram, i gone nas; umoreni nemamo odmora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pružamo ruku k Misircima i Asircima, da se nasitimo hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Oci naši zgriješiše, i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Robovi nam gospodare, nema nikoga da izbavi iz ruku njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sa strahom za život svoj od mača u pustinji donosimo sebi hljeb.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koža nam pocrnje kao peć od ljute gladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sramote žene na Sionu i djevojke po gradovima Judinijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Knezove vješaju svojim rukama, ne poštuju lica staračkoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Mladiće uzimaju pod žrvnje, i djeca padaju pod drvima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Staraca nema više na vratima, ni mladića na pjevanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Nesta radosti srcu našemu, igra naša pretvori se u žalost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pade vijenac s glave naše; teško nama, što zgriješismo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Stoga je srce naše žalosno, stoga oči naše potamnješe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sa gore Siona, što opustje, i lisice idu po njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ti, Gospode, ostaješ dovijeka, prijesto tvoj od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zašto hoćeš da nas zaboraviš dovijeka, da nas ostaviš zadugo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Obrati nas, Gospode, k sebi, i obratićemo se; ponovi dane naše kako bijahu prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer eda li ćeš nas sasvijem odbaciti i gnjeviti se na nas veoma?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga