1 Treće godine Kira cara Persijskoga objavi se riječ Danilu, koji se zvaše Valtasar; i riječ bješe istinita i o velikim stvarima; i razabra riječ i razumje utvaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U to vrijeme ja Danilo bjeh u žalosti tri nedjelje dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jela ugodna ne jedoh, ni meso ni vino ne uđe u moja usta, niti se namazah uljem dok se ne navršiše tri nedjelje dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A dvadeset četvrtoga dana prvoga mjeseca bijah na brijegu velike rijeke Hidekela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I podigoh oči svoje i vidjeh, a to jedan čovjek obučen u platno, i pojas bješe oko njega od čistoga zlata iz Ufaza;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A tijelo mu bješe kao hrisolit, i lice mu kao munja a oči mu kao lučevi zapaljeni, a ruke i noge kao mjed uglađena, a glas od riječi njegovijeh kao glas mnogoga ljudstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ja Danilo sam vidjeh utvaru, a ljudi što bijahu sa mnom ne vidješe je, ali ih popade strah velik, te pobjegoše i sakriše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ostah sam, i vidjeh tu veliku utvaru, i ne osta snage u meni, i ljepota mi se nagrdi, i ne imah snage.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I čuh glas od riječi njegovijeh, i kad čuh glas od riječi njegovijeh, izvan sebe padoh ničice licem na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I gle, ruka me se dotače i podiže me na koljena moja i na dlanove moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče mi: Danilo, mili čovječe! slušaj riječi koje ću ti kazati, i stani pravo, jer sam sada poslan k tebi. I kad mi reče tu riječ, ustah drkćući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I reče mi: ne boj se, Danilo, jer prvoga dana kad si upravio srce svoje da razumijevaš i da mučiš sebe pred Bogom svojim, uslišene biše riječi tvoje, i ja dođoh tvojih riječi radi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ali knez carstva Persijskoga staja mi nasuprot dvadeset i jedan dan; ali, gle, Mihailo jedan od prvijeh knezova dođe mi u pomoć; tako ja ostah ondje kod careva Persijskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dođoh da ti kažem šta će biti tvome narodu poslije; jer će još biti utvara za te dane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kad mi govoraše tako, oborih oči svoje na zemlju i zanijemjeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I gle, kao čovjek dotače se usana mojih, i otvorih usta svoja, i progovorih i rekoh onomu koji stajaše prema meni: gospodaru moj, od ove utvare navališe moji bolovi na mene i nema snage u meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kako može sluga mojega gospodara govoriti s gospodarem mojim? Jer od ovoga časa u meni nesta snage i ni dihanje ne osta u meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada onaj što bijaše kao čovjek opet me se dotače i ohrabri me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče: ne boj se, mili čovječe; mir da ti je! ohrabri se, ohrabri se. I dokle mi govoraše, ohrabrih se i rekoh: neka govori gospodar moj, jer si me ohrabrio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A on reče: znaš li zašto sam došao k tebi? a sada ću se vratiti da vojujem na kneza Persijskoga; potom ću otići, i gle, doći će knez Grčki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali ću ti kazati što je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom osim Mihaila kneza vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga