1 A druge godine carovanja Navuhodonosorova usni Navuhodonosor san, i uznemiri mu se duh i san ga prođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče car da dozovu vrače i zvjezdare i gatare i Haldeje da kažu caru san njegov. I dođoše i staše pred carem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče im car: usnih san, i uznemiri mi se duh kako bih doznao što sam snio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Haldeji rekoše caru Sirski: care, da si živ dovijeka! pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo ti kazati što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A car odgovori i reče Haldejima: zaboravio sam; ako mi ne kažete što sam snio i što znači, bićete isječeni i kuće će vaše biti buništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako li mi kažete što sam snio i što znači, dobićete od mene dare i poklone i veliku čast; kažite mi dakle što sam snio i što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Odgovoriše opet i rekoše: neka car pripovjedi san slugama svojim, pa ćemo kazati što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Car odgovori i reče: doista vidim da hoćete vremena da dobijete; jer vidite da sam zaboravio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali ako mi ne kažete što sam snio i što znači, jedan vam je sud; jer ste se dogovorili da kažete preda mnom laž i prijevaru dok se promijeni vrijeme; zato kažite mi san, pa ću vidjeti da mi možete kazati što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Odgovoriše Haldeji caru i rekoše: nema čovjeka na zemlji koji bi mogao kazati caru to što ište; zato nijedan car ni knez ni vlastelin nije nigda iskao tako što od vrača ili zvjezdara ili Haldejca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I što car ište vrlo je teško; niti ima drugoga koji bi mogao kazati caru osim bogova, koji ne žive među ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato se car razljuti i razgnjevi vrlo, i zapovjedi da se pogube svi mudarci Vavilonski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad izide zapovijest, te ubijahu mudarce, tražahu i Danila i drugove njegove da ih ubiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada Danilo odgovori mudro i razumno Ariohu zapovjedniku stražarskom, koji bijaše izašao da ubija mudarce Vavilonske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Odgovori i reče Ariohu vlastelinu carevu: zašto je tako nagla zapovijest od cara? Tada Arioh kaza stvar Danilu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Danilo otide i zamoli cara da mu ostavi vremena, pak će kazati caru što san znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom otide Danilo kući svojoj, i kaza stvar Ananiji, Misailu i Azariji, drugovima svojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Da se mole za milost Bogu nebeskomu radi te tajne, da ne bi poginuli Danilo i drugovi mu s ostalijem mudarcima Vavilonskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I objavi se tajna Danilu u noćnoj utvari; tada Danilo blagoslovi Boga nebeskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Progovori Danilo i reče: da je blagosloveno ime Gospodnje od vijeka do vijeka; jer je njegova mudrost i sila;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I on mijenja vremena i čase; smeće careve, i postavlja careve; daje mudrost mudrima i razum razumnima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 On otkriva što je duboko i sakriveno, zna što je u mraku, i svjetlost kod njega stanuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tebe, Bože otaca mojih, hvalim i slavim, što si mi dao mudrost i silu, i što si mi objavio za što te molismo objaviv nam stvar carevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Tada otide Danilo k Ariohu, kojega car bješe odredio da pogubi mudarce Vavilonske; i došav ovako mu reče: ne gubi mudaraca Vavilonskih; izvedi me pred cara da kažem caru što san znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada Arioh brže izvede Danila pred cara, i ovako mu reče: nađoh čovjeka između roblja Judina, koji će kazati caru što san znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A car progovori i reče Danilu, koji se zvaše Valtasar: možeš li mi kazati san koji sam snio i što znači?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Odgovori Danilo caru i reče: tajne koje car ište ne mogu kazati caru mudarci ni zvjezdari ni vrači ni gatari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru što će biti do pošljetka. San tvoj i što ti je vidjela glava na postelji tvojoj ovo je:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tebi, care, dođoše misli na postelji što će biti poslije, i onaj koji objavljuje tajne pokaza ti što će biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A meni se ova tajna nije objavila mudrošću koja bi u mene bila mimo sve žive, nego zato da se javi caru što san znači i da doznaš misli srca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ti, care, vidje a to lik velik; velik bijaše lik i svjetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan bijaše na očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Glava tome liku bijaše od čistoga zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od mjedi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Golijeni mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđa koje od zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku, i udari lik u stopala mjedena i zemljana, i satr ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Tada se satr i gvožđe i zemlja i mjed i srebro i zlato, i posta kao pljeva na gumnu u ljeto, te odnese vjetar, i ne nađe mu se mjesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 To je san; a sada ćemo kazati caru što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krjepost i slavu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I gdje god žive sinovi ljudski, zvijeri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarem nad svijem tijem. Ti si ona glava zlatna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvojega; a potom treće carstvo, mjedeno, koje će vladati po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve, i kao gvožđe što sve lomi, tako će satrti i polomiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A što si vidio stopala i prste koje od kala lončarskoga koje od gvožđa, biće carstvo razdijeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si vidio gvožđe pomiješano s kalom lončarskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I što prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A što si vidio gvožđe pomiješano sa kalom lončarskim, to će se oni pomiješati sjemenom čovječijim, ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati dovijeka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što će biti poslije; san je istinit, i tumačenje mu vjerno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Tada car Navuhodonosor pade na lice svoje, i pokloni se Danilu, i zapovjedi da mu prinesu prinos i kad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Car progovori Danilu i reče: doista, vaš je Bog Bog nad bogovima i gospodar nad carevima, i koji objavljuje tajne, kad si mogao otkriti ovu tajnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tada car uzvisi Danila, i dade mu mnoge velike darove i učini ga gospodarem svoj zemlji Vavilonskoj i poglavarem nad svijem mudarcima Vavilonskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I Danilo izmoli u cara, te postavi nad poslovima zemlje Vavilonske Sedraha, Misaha i Avdenaga, a Danilo osta na dvoru carevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga