1 Car Valtasar učini veliku gozbu tisući knezova svojih, i pijaše vino pred tisućom njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Napiv se vina Valtasar zapovjedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni, koje bješe odnio Navuhodonosor otac mu iz crkve Jerusalimske, da iz njih piju car i knezovi mu, i žene njegove i inoče njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I donesoše zlatne sudove koje bjehu odnijeli iz crkve doma Gospodnjega u Jerusalimu, i pijahu iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inoče njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pijahu vino, i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i mjedene i drvene i kamene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 U taj čas izidoše prsti ruke čovječije, i pisahu prema svijetnjaku po okrečenom zidu od carskoga dvora, i car vidje ruku koja pisaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada se promijeni lice caru, i misli ga njegove uznemiriše, i pojas se oko njega raspasa i koljena mu udarahu jedno o drugo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Povika car iza glasa; te dovedoše zvjezdare, Haldeje i gatare; i progovori car i reče mudarcima Vavilonskim: ko pročita ovo pismo i kaže mi što znači, onaj će se obući u skerlet, i nosiće zlatnu verižicu o vratu, i biće treći gospodar u carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada pristupiše svi mudarci carevi; ali ne mogoše pročitati pisma niti kazati caru što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada se car Valtasar vrlo uznemiri i lice mu se sasvijem izmijeni; i knezovi se njegovi prepadoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Dođe carica radi toga što se dogodi caru i knezovima njegovijem u kuću gdje bješe gozba, i progovori carica i reče: care, da si živ dovijeka! da te ne uznemiruju misli tvoje i da ti se lice ne mijenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ima čovjek u tvom carstvu, u kom je duh svetijeh bogova; i u vrijeme oca tvojega nađe se u njega vidjelo i razum i mudrost, kakova je u bogova, i car Navuhodonosor otac tvoj, care, postavi ga glavarem vračarima, zvjezdarima, Haldejima i gatarima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer velik duh i znanje i razum za kazivanje sanova i pogađanje zagonetaka i razmršivanje zamršenijeh stvari nađe se u Danila, kojemu car nadje ime Valtasar; neka sada dozovu Danila, i on će kazati što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada Danilo bi doveden pred cara. Car progovori Danilu i reče: jesi li ti Danilo između roblja Judina koje dovede iz Judejske car otac moj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Čuh za tebe da je duh svetijeh bogova u tebi, i vidjelo i razum i mudrost velika da se nađe u tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sada su dovedeni preda me mudarci, zvjezdari, da pročitaju pismo i kažu mi što znači; ali ne mogu da kažu što to znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A za tebe ja čuh da možeš protumačiti, i zamršene stvari razmrsiti. Ako dakle možeš pročitati ovo pismo i kazati mi što znači, obući ćeš se u skerlet, i zlatnu verižicu nosićeš o vratu, i bićeš treći gospodar u carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada odgovori Danilo i reče pred carem: darovi tvoji neka tebi, i podaj drugomu poklone svoje; a pismo ću ja pročitati caru i kazati što znači.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Care, Bog višnji dade carstvo i veličinu i slavu i čast Navuhodonosoru ocu tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I od veličine koju mu dade svi narodi, plemena i jezici drktahu pred njim i bojahu ga se; ubijaše koga hoćaše, i ostavljaše u životu koga hoćaše, uzvišivaše koga hoćaše, i poniživaše koga hoćaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali kada mu se podiže srce i duh mu se posili u oholosti, bi smetnut s carskoga prijestola svojega, i uzeše mu slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I bi prognan između ljudi i srce mu posta kao u zvijeri, i stan mu bijaše s divljim magarcima, hraniše ga travom kao goveda, i rosa nebeska kvasi mu tijelo, dokle pozna da Bog višnji vlada carstvom ljudskim, i koga hoće postavlja nad njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ti, Valtasare, sine njegov, nijesi ponizio srca svojega premda si znao sve ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Nego si se podigao na Gospoda nebeskoga, i sudove doma njegova donesoše preda te, i piste iz njih vino ti i knezovi tvoji, žene tvoje i inoče tvoje, i ti hvali bogove srebrne i zlatne, mjedene, gvozdene, drvene i kamene, koji ne vide niti čuju niti razumiju, a ne slavi Boga, u čijoj je ruci duša tvoja i svi putovi tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato od njega bi poslana ruka i ovo pismo bi napisano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A ovo je pismo napisano: MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ovo znače te riječi: MENE, brojio je Bog tvoje carstvo, i do kraja izbrojio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 TEKEL, izmjeren si na mjerila, i našao si se lak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 FERES, razdijeljeno je carstvo tvoje, i dano Midijanima i Persijanima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tada zapovjedi Valtasar, te obukoše Danila u skerlet, i metnuše mu zlatnu verižicu oko vrata, i proglasiše za nj da je treći gospodar u carstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Istu noć bi ubijen Valtasar car Haldejski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Darije Midijanin preuze carstvo, i bješe mu oko šezdeset i dvije godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga