1 Prve godine Valtasara cara Vavilonskoga usni Danilo san i vidje utvaru glave svoje na postelji; tada napisa san i pripovjedi ukratko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Danilo progovori i reče: vidjeh u utvari svojoj noću, a to četiri vjetra nebeska udariše se na velikom moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I četiri velike zvijeri izidoše iz mora, svaka drugačija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Prva bijaše kao lav, i imaše krila orlova; gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek, i srce ljudsko dade joj se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom, gle, druga zvijer bijaše kao medvjed, i stade s jedne strane, i imaše tri rebra u ustima među zubima svojim, i govoraše joj se: ustani, jedi mnogo mesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Potom vidjeh, i gle, druga, kao ris, imaše na leđima četiri krila kao ptica, i četiri glave imaše zvijer, i dade joj se vlast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, četvrta zvijer, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše, i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svijeh zvijeri pređašnjih, i imaše deset rogova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste među onijema, i tri prva roga iščupaše se pred njim; i gle, oči kao oči čovječije bjehu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gledah dokle se postaviše prijestoli, i starac sjede, na kom bješe odijelo bijelo kao snijeg, i kosa na glavi kao čista vuna, prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu, i deset tisuća po deset tisuća stajahu pred njim; sud sjede, i knjige se otvoriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada gledah radi glasa velikih riječi koje govoraše onaj rog; i gledah dokle ne bi ubijena zvijer i tijelo joj se raščini i dade se da izgori ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ostalijem zvijerima uze se vlast, jer duljina životu bješe im određena do vremena i do roka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, kao sin čovječji iđaše s oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I dade mu se vlast i slava i carstvo da mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je njegova vlast vječna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Meni Danilu prenemože duh moj u tijelu mom, i utvare glave moje uznemiriše me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pristupih k jednome od onijeh koji stajahu ondje, i zamolih ga za istinu od svega toga. I progovori mi i kaza mi šta to znači:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ove četiri velike zvijeri jesu četiri cara, koji će nastati na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali će sveci višnjega preuzeti carstvo, i držaće carstvo navijek i dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Tada zaželjeh znati istinu o četvrtoj zvijeri, koja se razlikovaše od svijeh i bijaše vrlo strašna, i imaše zube gvozdene i nokte mjedene, i jeđaše i satiraše, a ostatak nogama gažaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I o deset rogova što joj bjehu na glavi, i o drugom koji izraste i tri otpadoše pred njim, o rogu koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bijaše po viđenju veći od drugih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Gledah, i taj rog vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Dokle dođe starac, i dade se sud svecima višnjega, i prispje vrijeme da sveci preuzmu carstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ovako reče: četvrta zvijer biće četvrto carstvo na zemlji, koje će se razlikovati od svijeh carstava, i izješće svu zemlju i pogaziti i satrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I deset rogova jesu deset careva, koji će nastati iz toga carstva, a poslije njih nastaće drugi, i on će se razlikovati od pređašnjih, i pokoriće tri cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I govoriće riječi na višnjega, i potiraće svece višnjega, i pomišljaće da promijeni vremena i zakone; i daće mu se u ruke za vrijeme i za vremena i za po vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Potom će sjesti sud, i uzeće mu se vlast, te će se istrijebiti i zatrti sasvijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svijem nebom daće se narodu svetaca višnjega; njegovo će carstvo biti vječno carstvo, i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ovdje je kraj ovoj riječi. A mene Danila vrlo uznemiriše misli moje, i lice mi se sve promijeni; ali riječ sačuvah u srcu svom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga