1 Hodite da se vratimo ka Gospodu; jer on razdrije, i iscijeliće nas, rani, i zaviće nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živjećemo pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo ga više poznavati; jer mu je izlazak uređen kao zora i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što da ti učinim, Jefreme? što da ti učinim, Juda? jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato ih sjekoh preko proroka i ubijah riječima usta svojih, i svjetlost sudova tvojih izide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali oni prestupiše zavjet kao Adam; tu me iznevjeriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Galad je grad onijeh koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U domu Izrailjevu vidim strahotu; ondje je kurvanje Jefremovo, Izrailj se oskvrni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga