1 Ne raduj se, Izrailju, veseleći se kao narodi, što se kurvaš otstupivši od Boga svojega, miluješ platu kurvarsku po svijem gumnima žitnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gumno i kaca neće ih hraniti, i mast će ih prevariti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Oni neće nastavati u zemlji Gospodnjoj; nego će se vratiti Jefrem u Misir, i oni će jesti nečistotu u Asirskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Neće prinositi Gospodu vina, niti će mu biti ugodne žrtve njihove, nego će im biti kao hljeb onijeh koji tuže, ko ga god jede oskvrniće se, jer im je hljeb za žrtve njihove, neće ući u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Šta ćete činiti na dan svetkovine i na dan praznika Gospodnjega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer gle, otići će pustošenja radi; Misir će ih pribrati, Memfis će ih pogrepsti; zaklade njihove od srebra naslijediće kopriva, trnje će im biti u šatorima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Dođoše dani pohođenju, dođoše dani plaćanju; poznaće Izrailj; proroci su ludi, bezumni su u kojima je duh, za mnoštvo bezakonja tvojega i veliku mržnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Stražar je Jefremov s Bogom mojim, prorok je zamka ptičarska po svijem putovima njegovijem, mržnja je u domu Boga njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Duboko su se pokvarili kao u vrijeme Gavajsko; opomenuće se bezakonja njihova, i pohodiće grijehe njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nađoh Izrailja kao grožđe u pustinji; vidjeh oce vaše kao prve smokve na drvetu u početku njegovu; oni otidoše k Velfegoru, i odvojiše se za sramotom, i postaše gadni kako im bješe milo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jefremova će slava odletjeti kao ptica od rođenja i od utrobe i od začetka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako li i othrani sinove svoje, ja ću ih učiniti da budu bez djece, da ne ostane nijedan; i teško njima kad otstupim od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jefrem, kad ga gledah, bješe kao Tir, posađen na ljupku mjestu; ali će Jefrem izvesti krvniku sinove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Podaj im, Gospode; šta ćeš im dati? podaj im utrobu pometljivu i dojke usahle.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sva je zloća njihova u Galgalu; zato ondje mrzim na njih; za zloću djela njihovijeh izagnaću ih iz doma svojega; neću ih više ljubiti: svi su knezovi njihovi odmetnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Udaren bi Jefrem; korijen im posahnu, neće roditi roda; ako i rode, ubiću mili porod utrobe njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Odbaciće ih Bog moj, jer ga ne slušaju, i skitaće se po narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga