123
1 Trubite u trubu na Sionu, i vičite na svetoj gori mojoj, neka drkću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan Gospodnji, jer je blizu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dan, kada je mrak i tama, dan, kada je oblak i magla; kako se zora razastire povrh gora, tako ide narod velik i silan, kakoga nije bilo otkad je vijeka niti će ga poslije kad biti od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pred njim proždire oganj, a za njim pali plamen; zemlja je pred njim kao vrt Edemski, a za njim pustinja pusta, ništa neće uteći od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Na očima su kao konji i trčaće kao konjici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Skakaće povrh gora topoćući kao kola, praskajući kao plamen ognjeni koji sažiže strnjiku, kao silan narod spreman za boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pred njim će se prepadati narodi, svako će lice pocrnjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Oni će trčati kao junaci, kao vojnici skakaće na zid, i svaki će ići svojim putem, niti će otstupati sa svoje staze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I jedan drugoga neće tiskati, svaki će ići svojim putem, i na mačeve navirući neće se raniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Po gradu će hoditi, po zidovima će trčati, u kuće će se peti, ulaziće kroz prozore kao lupež.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pred njima će se zemlja tresti, nebesa će se pokolebati, sunce će i mjesec pomrknuti i zvijezde će ustegnuti svjetlost svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Gospod će pustiti glas svoj pred vojskom svojom, jer će oko njegov biti vrlo velik, jer će biti silan onaj koji će izvršiti volju njegovu; jer će dan Gospodnji biti velik i vrlo strašan, i ko će ga podnijeti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato još govori Gospod: obratite se k meni svijem srcem svojim i posteći i plačući i tužeći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I razderite srca svoja a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i kaje se oda zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko zna, neće li se povratiti i raskajati se, i ostaviti iza toga blagoslov, dar i naljev za Gospoda Boga vašega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Trubite u trubu na Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Saberite narod, osveštajte sabor, skupite starce, saberite djecu i koja sisaju; ženik neka izide iz svoje klijeti i nevjesta iz ložnice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Između trijema i oltara neka plaču sveštenici, sluge Gospodnje, i neka reku: prosti, Gospode, narodu svojemu, i ne daj našljedstva svojega pod sramotu, da njim obladaju narodi; zašto da reku u narodima: gdje im je Bog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požaliće narod svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Gospod će odgovoriti i reći će svome narodu: evo, ja ću vam poslati žita i vina i ulja, i bićete ga siti, i neću vas više dati pod sramotu među narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer ću udaljiti od vas sjeverca, i odagnati ga u zemlju suhu i pustu, prednju četu njegovu u istočno more a zadnju u more zapadno, i podignuće se smrad njegov, i trulež će se njegov podignuti, pošto učini velike stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne boj se, zemljo, raduj se i veseli se, jer će Gospod učiniti velike stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ne bojte se, zvijeri poljske; jer će se zelenjeti pasišta u pustinji i drveta će nositi rod svoj, smokva će i loza vinova davati silu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I vi, sinovi Sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svojem, jer će vam dati dažd na vrijeme, i spustiće vam dažd rani i pozni na vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I gumna će se napuniti žita, a kace će se preljevati vinom i uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I naknadiću vam godine koje izjede skakavac, hrušt i crv i gusjenica, velika vojska moja, koju slah na vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I ješćete izobila, i bićete siti i hvalićete ime Gospoda Boga svojega, koji učini s vama čudesa, i narod moj neće se posramiti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I poznaćete da sam ja usred Izrailja, i da sam ja Gospod Bog vaš, i da nema drugoga, i narod moj neće se posramiti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I svaki koji prizove ime Gospodnje spašće se; jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i u ostatku koji pozove Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga