1 A sinovi Aronovi Nadav i Avijud uzevši svaki svoju kadionicu metnuše oganj u njih i na oganj metnuše kad, i prinesoše pred Gospodom oganj tuđ, a to im ne bješe zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada dođe oganj od Gospoda i udari ih, te pogiboše pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada reče Mojsije Aronu: to je što je kazao Gospod govoreći: u onima koji pristupaju k meni biću svet i pred cijelim narodom proslaviću se. A Aron oćutje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Mojsije pozva Misaila i Elisafana sinove Ozila strica Aronova, i reče im: hodite i iznesite braću svoju ispred svetinje napolje iz okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pristupiše i iznesoše ih u košuljama njihovijem napolje iz okola, kao što reče Mojsije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada reče Mojsije Aronu i Eleazaru i Itamaru, sinovima njegovijem: nemojte otkrivati glava svojih, ni haljina svojih razdirati, da ne izginete i da se Gospod ne razgnjevi na sav zbor; nego braća vaša, sav rod Izrailjev, neka plače radi požara koji učini Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I s vrata šatora od sastanka nemojte izlaziti, da ne izginete, jer je na vama ulje pomazanja Gospodnjega. I učiniše po riječi Mojsijevoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Gospod reče Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Vina i silovita pića nemoj piti ti ni sinovi tvoji s tobom, kad ulazite u šator od sastanka da ne izginete. To neka vam je uredba vječna od koljena na koljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da biste mogli raspoznavati šta je sveto šta li nije, i šta je čisto šta li nečisto,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I da biste učili sinove Izrailjeve svijem uredbama koje im je kazao Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Mojsije reče Aronu i Eleazaru i Itamaru sinovima njegovijem koji ostaše: uzimajte dar što ostane od ognjenih žrtava Gospodnjih, i jedite s hljebom prijesnijem kod oltara; jer je svetinja nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ćete ga jesti na svetom mjestu, jer je dio tvoj i dio sinova tvojih od ognjenih žrtava Gospodnjih; jer mi je tako zapovjeđeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane jedite na čistom mjestu, ti i sinovi tvoji i kćeri tvoje s tobom; jer je taj dio dan tebi i sinovima tvojim od zahvalnih žrtava sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pleće od žrtve podizane i grudi od žrtve obrtane donosiće se sa salom što se sažiže, da se obrne tamo i amo pred Gospodom, i biće tvoje i sinova tvojih s tobom zakonom vječnijem, kao što je zapovjedio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Mojsije potraži jare za grijeh; ali gle, bješe izgorjelo; zato se razgnjevi na Eleazara i na Itamara sinove Aronove koji ostaše, i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zašto ne jedoste žrtve za grijeh na svetom mjestu? svetinja je nad svetinjama, i dade vam je Gospod da nosite grijeh svega zbora, da bi se očistili od grijeha pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A eto krv njezina nije unesena u svetinju; valjaše vam je jesti na svetom mjestu, kao što sam zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada reče Aron Mojsiju: eto, danas prinesoše žrtvu svoju za grijeh i žrtvu svoju paljenicu pred Gospodom, i to mi se dogodi. A da sam danas jeo žrtve za grijeh, bi li bilo po volji Gospodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kad to ču Mojsije, prista na to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga