1 Jošte reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Čovjek u koga bi na koži tijela njegova bio otok ili krasta ili bubuljica, i bilo bi na koži tijela njegova nalik na gubu, neka se dovede k Aronu svešteniku ili ka kojemu sinu njegovu svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I neka sveštenik vidi boljeticu na koži tijela njegova; ako dlaka na boljetici bude pobijeljela i boljetica bude na oči niža od ostale kože tijela njegova, onda je guba; pa kad je vidi sveštenik proglasiće ga da je nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako li bude bijela bubuljica na koži tijela njegova i ne bude na oči niža od ostale kože niti dlaka na njoj pobijeljela, onda neka zatvori sveštenik za sedam dana čovjeka sa takom boljeticom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sedmoga dana neka vidi sveštenik; ako opazi da je boljetica ostala kako je bila i nije se dalje razišla po koži, neka ga zatvori sveštenik opet za sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I neka ga sveštenik opet vidi sedmoga dana, pa ako opazi da se boljetica smanjala i nije se dalje razišla po koži, proglasiće ga sveštenik da je čist; krasta je; i on neka opere haljine svoje i biće čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako li se dalje raširi krasta po koži njegovoj, pošto ga sveštenik vidi i proglasi da je čist, nanovo neka se pokaže svešteniku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako vidi sveštenik da se krasta raširila po koži njegovoj, proglasiće sveštenik da je nečist; guba je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kad je guba na čovjeku, neka ga dovedu k svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sveštenik neka ga vidi; ako bude bijel otok na koži i dlaka bude pobijeljela, ako bi i zdravo meso bilo na otoku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Guba je zastarjela na koži tijela njegova; zato će ga sveštenik proglasiti da je nečist, i neće ga zatvoriti, jer je nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako li se guba izaspe po koži i pokriju svu kožu čovjeku od glave do pete, gdje bi god sveštenik očima pogledao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kad sveštenik vidi da je guba pokrila svu kožu na njemu, proglasiće da je čovjek čist, jer je sve pobijeljelo, pa je čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali ako se pokaže na njemu divlje meso, biće nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pa kad sveštenik vidi divlje meso, proglasiće ga da je nečist; ono je divlje meso nečisto, guba je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad bi se divlje meso promijenilo i pobijeljelo, neka dođe k svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad vidi sveštenik da je boljetica pobijeljela, sveštenik će proglasiti da je čist; čist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kad u koga na koži bude čir, pa prođe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A poslije na mjestu gdje je bio čir izađe otok bijel ili bubuljica bijela i crvenkasta, neka se pokaže svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ako sveštenik vidi da je na oči niža od ostale kože i dlaka na njoj pobijeljela, proglasiće ga sveštenik da je nečist, guba je, izašla je iz čira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako li sveštenik gledajući vidi da nije dlaka na njoj pobijeljela niti je niža od kože, nego se smanjala, onda će ga zatvoriti sveštenik za sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako se raširi po koži, onda će ga sveštenik proglasiti da je nečist; bolest je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ako li ostane na svom mjestu bubuljica i ne raširi se, požiljak je od čira; zato će ga sveštenik proglasiti da je čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako se ko po koži ožeže ognjem, pa pošto se zaliječi ostane bubuljica bijela i crvenkasta ili samo bijela,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neka ga vidi sveštenik; ako dlaka na bubuljici bude pobijeljela i ako na oči bude niža nego koža, guba je, izašla je iz ožegline; zato će ga sveštenik proglasiti da je nečist; guba je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ako li sveštenik vidi da na bubuljici nema bijele dlake niti je niža od kože, nego se smanjala, zatvoriće ga za sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Pa će je sedmoga dana pogledati sveštenik; ako se bude raširila po koži, tada će ga sveštenik proglasiti da je nečist; guba je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ako li bubuljica bude ostala na svom mjestu, i ne bude se raširila po koži, nego se smanjala, onda je rana od toga što se ožegao; zato će ga sveštenik proglasiti da je čist, jer je požiljak od ožegline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ako u čovjeka ili u žene bude boljetica na glavi ili na bradi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sveštenik neka vidi boljeticu; ako na oči bude niža od ostale kože i na njojzi dlaka žućkasta i tanka, sveštenik će proglasiti da je nečist; ospa je, guba na glavi ili na bradi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A kad sveštenik vidi boljeticu, i opazi da na oči nije niža od ostale kože i da nema na njoj crne dlake, tada će zatvoriti sveštenik za sedam dana onoga na kom je ospa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Pa kad sveštenik sedmi dan vidi a ospa se nije dalje razišla niti dlaka na njoj požutjela, niti je na oči ospa niža od kože,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tada neka se obrije, ali ospu da ne obrije, i sveštenik neka zatvori još za sedam dana onoga na kom je ospa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I sedmoga dana neka sveštenik opet vidi ospu; ako opazi da se ospa nije dalje razišla po koži niti je na oči niža od ostale kože, tada će ga proglasiti sveštenik da je čist, pa neka opere haljine svoje, i biće čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ako li se raširi ospa po koži, pošto bude proglašen da je čist,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Tada neka ga vidi sveštenik; ako se bude raširila ospa po koži, neka više ne gleda sveštenik ima li žutijeh dlaka; nečist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ako li opazi da je ospa ostala gdje je bila i da je crna dlaka izrasla po njoj, zaliječila se ospa, čist je, i sveštenik će proglasiti da je čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Kad u čovjeka ili u žene budu bubuljice po koži tijela njihova, bubuljice bijele,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Sveštenik neka vidi; ako na koži tijela njihova budu bijele bubuljice male, bijela je ospa izašla po koži, čist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Kome opadne kosa s glave, ćelav je, čist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ako mu sprijeda opadne kosa s glave, pola je ćelav, i čist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Kad na glavi sasvijem ćelavoj ili pola ćelavoj bude bijela i crvenkasta boljetica, guba je, izašla na glavi svoj ćelavoj ili pola ćelavoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I neka ga vidi sveštenik; ako opazi da je bijel i crvenkast otok na glavi svoj ćelavoj ili pola ćelavoj nalik na gubu po koži ostaloga tijela,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Čovjek je gubav, nečist je, i sveštenik će ga proglasiti da je nečist; guba mu je na glavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A gubavac na kom je ta bolest, neka ide u haljinama razdrtijem i gologlav, i usta neka zastre, i neka viče: nečist, nečist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Dokle je god bolest na njemu, neka bude nečist; nečist je, neka živi sam, iza okola neka mu bude stan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I ako na haljini bude guba, na haljini vunenoj ili lanenoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ili na osnovi ili na poučici od lana ili od vune, ili na koži, ili na čem god od kože,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I ako boljetica bude zelenkasta ili crvenkasta na haljini ili na koži ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, guba je, i neka se pokaže svešteniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I kad vidi sveštenik bolest, neka zatvori za sedam dana stvar na kojoj je guba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I sedmoga dana ako vidi da se dalje razišla bolest po haljini ili po osnovi ili po poučici ili po koži ili po čemu god od kože, ljuta je guba bolest ona, stvar je nečista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Zato neka spali onu haljinu ili osnovu ili poučicu od vune ili od lana, ili što god bude od kože, na čem bude bolest; jer je ljuta guba, ognjem neka se spali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Ako li opazi sveštenik da se bolest nije razišla po haljini ili po osnovi ili poučici, ili po čemu god od kože,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Tada neka zapovjedi sveštenik da se opere ono na čem je bolest, pa onda neka zatvori opet za sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Pa neka vidi sveštenik pošto se opere stvar na kojoj je bolest, i ako opazi da bolest nije promijenila boje svoje, ako se i ne bude dalje razišla, stvar je nečista, spali je ognjem; jer je ljuta guba na gornjoj ili na donjoj strani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Ako li vidi sveštenik da se mjesto smanjalo pošto je oprano, onda neka ga otkine od haljine ili od kože ili od osnove ili od poučice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Ako li se opet pokaže na haljini ili na osnovi ili na poučici ili na čem god od kože, guba je koja se širi, ognjem spali ono na čem bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 A haljinu ili osnovu ili poučicu ili što mu drago od kože, kad opereš, pa otide s njega ta bolest, operi još jednom, i biće čisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Ovo je zakon za gubu na haljini vunenoj ili lanenoj, ili na osnovi ili na poučici, ili na čem god od kože, kako se može znati je li što čisto ili nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga