1 I reče Gospod Mojsiju pošto pogiboše dva sina Aronova, a pogiboše kad pristupiše pred Gospoda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I kaza Gospod Mojsiju: reci Aronu bratu svojemu da ne ulazi u svako doba u svetinju za zavjes pred zaklopac koji je na kovčegu, da ne pogine, jer ću se u oblaku nad zaklopcem javljati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 S ovijem neka ulazi Aron u svetinju: s juncem za žrtvu radi grijeha i s ovnom za žrtvu paljenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Svetu košulju lanenu neka obuče, i gaće lanene neka su na tijelu njegovu, i neka se opaše pojasom lanenijem i kapu lanenu neka metne na glavu; to su haljine svete, i neka opere tijelo svoje vodom, pa onda neka ih obuče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A od zbora sinova Izrailjevijeh neka uzme dva jarca za žrtvu radi grijeha, i jednoga ovna za žrtvu paljenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I neka prinese Aron junca svojega na žrtvu za grijeh i očisti sebe i dom svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom neka uzme dva jarca, i neka ih metne pred Gospoda na vrata šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I neka Aron baci ždrijeb za ta dva jarca, jedan ždrijeb Gospodu a drugi ždrijeb Azazelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I neka Aron prinese na žrtvu jarca na kojega padne ždrijeb Gospodnji, neka ga prinese na žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A jarca na kojega padne ždrijeb Azazelov neka metne živa pred Gospoda, da učini očišćenje na njemu, pa neka ga pusti u pustinju Azazelu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I neka Aron prinese junca svojega na žrtvu za grijeh i očisti sebe i dom svoj, i neka zakolje junca svojega na žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I neka uzme kadionicu punu žeravice s oltara, koji je pred Gospodom, i pune pregršti kada mirisnoga istucanoga, i neka unese za zavjes.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I neka metne kad na oganj pred Gospodom, da dim od kada zakloni zaklopac koji je na svjedočanstvu; tako neće poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Poslije neka uzme krvi od junca i pokropi s prsta svojega po zaklopcu prema istoku, a pred zaklopcem neka sedam puta pokropi tom krvlju s prsta svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I neka zakolje jarca na žrtvu za grijeh narodni, i neka unese krv njegovu za zavjes; i neka učini s krvlju njegovom kao što je učinio s krvlju junčijom, i pokropi njom po zaklopcu i pred zaklopcem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I tako će očistiti svetinju od nečistota sinova Izrailjevih i od prijestupa njihovijeh u svijem grijesima njihovijem; tako će učiniti i u šatoru od sastanka, koji je među njima usred nečistota njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A niko da ne bude u šatoru od sastanka kad on uđe da čini očišćenje u svetinji, dokle ne izađe i svrši očišćenje za se i za dom svoj i za sav zbor Izrailjski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A neka izađe k oltaru koji je pred Gospodom, i očisti ga; i uzevši krvi od junca i krvi od jarca neka pomaže rogove oltaru unaokolo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I neka ga pokropi ozgo istom krvlju s prsta svojega sedam puta; tako će ga očistiti i posvetiti ga od nečistota sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad očisti svetinju i šator od sastanka i oltar, tada neka dovede jarca živoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I metnuvši Aron obje ruke svoje na glavu jarcu živomu, neka ispovjedi nad njim sva bezakonja sinova Izrailjevih i sve prijestupe njihove u svijem grijesima njihovijem, i metnuvši ih na glavu jarcu neka ga da čovjeku spremnom da ga istjera u pustinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I jarac će odnijeti na sebi sva bezakonja njihova u pustinju; i pustiće onoga jarca u pustinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Potom neka opet uđe Aron u šator od sastanka i svuče haljine lanene koje je obukao kad je išao u svetinju, i ondje neka ih ostavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pa neka opere tijelo svoje na svetom mjestu i obuče svoje haljine; i izašav neka prinese svoju žrtvu paljenicu i narodnu žrtvu paljenicu, i očisti sebe i narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A salo od žrtve za grijeh neka zapali na oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ko odvede jarca za Azazela, neka opere haljine svoje i okupa tijelo svoje u vodi, pa onda neka uđe u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A junca za grijeh i jarca za grijeh, od kojih je krv unesena da se učini očišćenje u svetinji, neka iznesu napolje iz okola, i neka spale ognjem kože njihove i meso njihovo i balegu njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ko ih spali, neka opere haljine svoje i okupa tijelo svoje u vodi, pa onda neka dođe u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I ovo neka vam bude vječna uredba: deseti dan sedmoga mjeseca mučite duše svoje, i ne radite nikakoga posla, ni domorodac ni došljak koji se bavi među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer u taj dan biva očišćenje za vas, da se očistite; bićete očišćeni od svijeh grijeha svojih pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 To neka vam je počivanje subotno, i mučite duše svoje po uredbi vječnoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A sveštenik koji bude pomazan i koji bude osvećen da vrši službu svešteničku na mjesto oca svojega, on neka očišća obukavši se u haljine lanene, haljine svete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I neka očisti svetinju svetu i šator od sastanka; i oltar neka očisti; i sveštenike i sav narod sabrani neka očisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I ovo neka vam je vječna uredba da očišćate sinove Izrailjeve od svijeh grijeha njihovijeh jedanput u godini. I učini Mojsije kako mu zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga