1 A kad ko hoće da prinese na žrtvu Gospodu dar, bijelo brašno neka bude žrtva njegova, i neka je polije uljem i metne na nju kad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I neka je donese sinovima Aronovijem sveštenicima, i neka sveštenik uzme toga brašna punu šaku i ulja i sav kad, i neka to zapali sveštenik na oltaru za spomen njezin; to je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A što ostane od toga dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem; to je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako li hoćeš da prineseš dar pečen u peći, neka budu pogače prijesne od bijeloga brašna, zamiješene s uljem, ili kolači prijesni, namazani uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ako li ti je dar pečeno što u tavi, neka je od bijeloga brašna bez kvasca zamiješeno s uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Razlomi ga na dijelove, i polij uljem; to je dar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako li ti je dar gotovljen u kotliću, neka je od bijeloga brašna s uljem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I donesi dar koji načiniš od toga Gospodu, i podaj ga svešteniku, i on će ga odnijeti na oltar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I uzeće sveštenik od dara spomen njegov, i zapaliće ga na oltaru; to je žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A što ostane od dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem; to je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nijedan dar koji prinosite Gospodu da ne bude s kvascem; jer ni kvasca ni meda ne treba da palite na žrtvu ognjenu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Samo u žrtvi od prvina možete to prinijeti Gospodu; ali na oltar ne mećite za ugodni miris.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A svaki dar koji prinosiš osoli solju, i nemoj ostaviti dara svojega bez soli zavjeta Boga svojega; sa svakim darom svojim prinesi soli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad prinosiš dar od prvina Gospodu, klasove nove osuši na ognju, i što istreš iz klasova novih prinesi na dar od prvina svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I polij ga uljem i kad metni na nj; to je dar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sveštenik uzevši istrvenoga žita i ulja sa svijem kadom neka zapali spomen. To je žrtva ognjena Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga