1 Riječi Amosa koji bijaše između pastira iz Tekuje, što vidje za Izrailja za vremena Ozije cara Judina i za vremena Jerovoama sina Joasova cara Izrailjeva, dvije godine prije trusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Reče dakle: Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i tužiće stanovi pastirski i posušiće se vrh Karmilu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Damasak, neću mu oprostiti, jer vrhoše Galad gvozdenom branom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego ću pustiti oganj u dom Azailov, te će proždrijeti dvorove Venadadove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I polomiću prijevornice Damasku, i istrijebiću stanovnike iz polja Avena, i onoga koji drži palicu iz doma Edenova, i otići će u ropstvo narod Sirski u Kir, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Gaza, neću joj oprostiti, jer ih zarobiše sasvijem i predadoše Edomcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego ću pustiti oganj u zidove Gazi, te će joj proždrijeti dvorove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I istrijebiću stanovnike iz Azota i onoga koji drži palicu iz Askalona, i okrenuću ruku svoju na Akaron, i izginuće ostatak Filistejski, veli Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Tir, neću mu oprostiti, jer sasvijem dadoše u ropstvo Edomcima i ne sjećaše se bratske vjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nego ću pustiti oganj u zidove Tiru, te će proždrijeti dvorove njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Edom, neću mu oprostiti, jer goni brata svojega mačem potrvši u sebi sve žaljenje, i gnjev njegov razdire jednako, i srdnju svoju drži uvijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nego ću pustiti oganj u Teman, i proždrijeće dvore u Vosori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učiniše sinovi Amonovi, neću im oprostiti, jer paraše trudne žene u Galadu da rašire među svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego ću zapaliti oganj u zidovima Ravi, te će joj proždrijeti dvorove s vikom u dan boja i s burom u dan vihora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I car će njihov otići u ropstvo, on i knezovi njegovi s njim, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga