1 Evo, ja ću poslati anđela svojega, koji će pripraviti put preda mnom, i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavjetni, kojega vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali ko će podnijeti dan dolaska njegova? i ko će se održati kad se pokaže? jer je on kao oganj livčev i kao milo bjeljarsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I sješće kao onaj koji lije i čisti srebro, i očistiće sinove Levijeve, i pretopiće ih kao zlato i srebro, i oni će prinositi Gospodu prinose u pravdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ugodan će biti Gospodu prinos Judin i Jerusalimski kao u staro vrijeme i kao pređašnjih godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I doći ću k vama na sud, i biću brz svjedok protiv vračara i protiv preljubočinaca, i protiv onijeh koji se kunu krivo i protiv onijeh koji zakidaju najam najamniku, i udovici i siroti i došljaku krivo čine i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ja Gospod ne mijenjam se; zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Od vremena otaca svojih otstupiste od uredaba mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali velite: u čem bismo se vratili?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Eda li će čovjek zakidati Boga? a vi mene zakidate; i govorite: u čem te zakidamo? u desetku i u prinosu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zaprijetiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Žestoke bjehu vaše riječi na me, veli Gospod; a vi velite: šta govorismo na tebe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Rekoste: zaludu je služiti Bogu, i kaka će biti korist da držimo što je naredio da se drži, i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato hvalimo ponosite da su srećni; napreduju koji čine bezakonje, i koji iskušavaju Boga, izbavljaju se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada koji se boje Gospoda govoriše jedan drugome, i pogleda Gospod, i ču, i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ti će mi biti blago, veli Gospod nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim, i biću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada ćete se obratiti i vidjećete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga