1 Jer, gle, ide dan, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upaliće ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korijena ni grane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A vama, koji se bojite imena mojega, granuće sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima njegovijem, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I izgazićete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja učinim, veli Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Pamtite zakon Mojsija sluge mojega, kojemu zapovjedih na Horivu za svega Izrailja uredbe i zakone.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovijem, da ne dođem i zatrem zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga