1 Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Pet od njih bijahu mudre a pet lude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve, i pospaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A u ponoći stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Tada ustaše sve djevojke one i ukrasiše žiške svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A lude rekoše mudrima: dajte nam od ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru! otvori nam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ne poznajem vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovječij doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer kako što čovjek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I jednome dakle dade pet talanta, a drugome dva, a trećemu jedan, svakome prema njegovoj moći; i otide odmah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A onaj što primi pet talanta otide te radi s njima, i dobi još pet talanta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A po dugom vremenu dođe gospodar tijeh sluga, i stade se računiti s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I pristupivši onaj što je primio pet talanta, donese još pet talanta govoreći: gospodaru! predao si mi pet talanta; evo još pet talanta ja sam dobio s njima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! u malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: gospodaru! predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! u malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A pristupivši i onaj što je primio jedan talant reče: gospodaru! znao sam da si ti tvrd čovjek: žnješ gdje nijesi sijao, i kupiš gdje nijesi vijao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pa se pobojah i otidoh te sakrih talant tvoj u zemlju; i evo ti tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i ljenivi slugo! znao si da ja žnjem gdje nijesam sijao, i kupim gdje nijesam vijao:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Uzmite dakle od njega talant, i podajte onome što ima deset talanta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer svakome koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onoga koji nema, i što ima uzeće se od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
32 I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljeni đavolu i anđelima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
42 Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi da jedem; ožednjeh, i ne napojiste me;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Gost bijah, i ne primiste me; go bijah, i ne odjenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne obiđoste me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo te?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga