1 I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vrlo rano u prvi dan nedjelje dođoše na grob oko sunčanoga rođaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I govorahu među sobom: ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I pogledavši vidješe da kamen bješe odvaljen: jer bješe vrlo veliki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ušavši u grob vidješe mladića obučena u bijelu haljinu gdje sjedi s desne strane; i uplašiše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A on im reče: ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga; usta, nije ovdje, evo mjesto gdje ga metnuše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego idite kažite učenicima njegovijem i Petru da pred vama otide u Galileju: tamo ćete ga vidjeti, kao što vam reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I izišavši pobjegoše od groba; jer ih uhvati drhat i strah; i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Isus ustavši rano u prvi dan nedjelje javi se najprije Mariji Magdalini, iz koje je istjerao sedam đavola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ona otide te javi onima što su bili s njim, koji plakahu i ridahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I oni čuvši da je živ i da ga je ona vidjela ne vjerovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A potom javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju, kad su išli u selo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne vjerovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A najposlije javi se kad njih jedanaestorica bijahu za trpezom, i prekori ih za njihovo nevjerje i tvrđu srca što ne vjerovaše onima koji su ga vidjeli da je ustao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče im: idite po svemu svijetu i propovjedite jevanđelje svakome stvorenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje osudiće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A znaci onima koji vjeruju biće ovi: imenom mojijem izgoniće đavole; govoriće novijem jezicima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno što popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Gospod pošto im izgovori uze se na nebo, i sjede Bogu s desne strane.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A oni iziđoše i propovijedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i riječ potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga