1 I približavahu se k njemu svi carinici i grješnici da ga čuju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I vikahu na njega fariseji i književnici govoreći: ovaj prima grješnike i jede s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A on im kaza priču ovu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koji čovjek od vas imajući sto ovaca i izgubivši jednu od njih ne ostavi devedeset i devet u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I našavši digne je na ramo svoje radujući se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I došavši kući sazove prijatelje i susjede govoreći im: radujte se sa mnom: ja nađoh svoju ovcu izgubljenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grješnika koji se kaje, negoli za devedeset i devet pravednika kojima ne treba pokajanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ili koja žena imajući deset dinara, ako izgubi jedan dinar, ne zapali svijeće, i ne pomete kuće, i ne traži dobro dok ne nađe?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I našavši sazove drugarice i susjede govoreći: radujte se sa mnom: ja nađoh dinar izgubljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božijima za jednoga grješnika koji se kaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče: jedan čovjek imaše dva sina,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I reče mlađi od njih ocu: oče! daj mi dio od imanja što pripada meni. I otac im podijeli imanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje, i otide u daljnu zemlju; i onamo prosu imanje svoje živeći besputno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji, i on se nađe u nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I otišavši pribi se kod jednoga čovjeka u onoj zemlji; i on ga posla u polje svoje da čuva svinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu, i niko mu ih ne davaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad dođe k sebi, reče: koliko najamnika u oca mojega imaju hljeba i suviše, a ja umirem od gladi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ustaću i idem ocu svojemu, pa ću mu reći: oče! sagriješih nebu i tebi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj: primi me kao jednoga od svojijeh najamnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I ustavši otide ocu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov, i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i cjeliva ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sin mu reče: oče, sagriješih nebu i tebi, i već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A otac reče slugama svojijem: iznesite najljepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer ovaj moj sin bješe mrtav, i oživlje; i izgubljen bješe, i nađe se. I stadoše se veseliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sin njegov stariji bijaše u polju, i dolazeći kad se približi kući ču pjevanje i podvikivanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I dozvavši jednoga od slugu zapita: šta je to?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A on mu reče: brat tvoj dođe; i otac tvoj zakla tele ugojeno, što ga je zdrava vidio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A on se rasrdi i ne šćadijaše da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A on odgovarajući reče ocu: eto te služim toliko godina, i nikad ne prestupih tvoje zapovijesti, pa meni nikad nijesi dao jareta da bih se proveselio sa svojijem društvom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad dođe taj tvoj sin koji ti je imanje prosuo s kurvama, zaklao si mu tele ugojeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A on mu reče: sine! ti si svagda sa mnom, i sve je moje tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav bješe, i oživlje; i izgubljen bješe i nađe se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga