1 Zaista, zaista vam kažem: ko ne ulazi na vrata u tor ovčij nego prelazi na drugom mjestu on je lupež i hajduk;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A koji ulazi na vrata jest pastir ovcama:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Njemu vratar otvora, i ovce glas njegov slušaju, i svoje ovce zove po imenu, i izgoni ih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad svoje ovce istjera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A za tuđinom neće da idu, nego bježe od njega, jer ne poznaju glasa tuđega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumješe šta to bijaše što im kaza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada im reče Isus opet: zaista, zaista vam kažem: ja sam vrata k ovcama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Svi koliko ih god dođe prije mene lupeži su i hajduci; ali ih ovce ne poslušaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
10 Lupež ne dolazi ni za što drugo nego da ukrade i ubije i pogubi; ja dođoh da imaju život i izobilje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A najamnik, koji nije pastir, kome nijesu ovce svoje, vidi vuka gdje ide, i ostavlja ovce, i bježi: i vuk razgrabi ovce i raspudi ih;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Kao što mene zna otac i ja znam oca; i dušu svoju polažem za ovce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I druge ovce imam koje nijesu iz ovoga tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan pastir.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Zato me otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovijest primio od oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Tada opet postade raspra među Jevrejima za ove riječi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Mnogi od njih govorahu: u njemu je đavo, i poludio je; šta ga slušate?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Drugi govorahu: ove riječi nijesu ludoga; zar može đavo slijepima oči otvorati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A bijaše tada praznik obnovljenja u Jerusalimu, i bješe zima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I hodaše Isus u crkvi po trijemu Solomunovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 A Jevreji ga opkoliše, i govorahu mu: dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos kaži nam slobodno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Isus im odgovori: ja vam kazah, pa ne vjerujete. Djela koja tvorim ja u ime oca svojega ona svjedoče za me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Ali vi ne vjerujete; jer nijeste od mojijeh ovaca, kao što vam kazah.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I ja ću im dati život vječni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Otac moj koji mi ih dade veći je od sviju; i niko ih ne može oteti iz ruke oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Ja i otac jedno smo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Jevreji opet uzeše kamenje da ga ubiju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Isus im odgovori: mnoga vam dobra djela javih od oca svojega; za koje od onijeh djela bacate kamenje na me?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Odgovoriše mu Jevreji govoreći: za dobro djelo ne bacamo kamenja na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovjek budući, gradiš se Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Isus im odgovori: ne stoji li napisano u zakonu vašemu: ja rekoh: bogovi ste?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Ako one nazva bogovima kojima riječ Božija bi, i pismo se ne može pokvariti; Ps. 82:6
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Kako vi govorite onome kojega otac posveti i posla na svijet: hulu na Boga govoriš, što rekoh: ja sam sin Božij?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ako ne tvorim djela oca svojega ne vjerujte mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ako li tvorim, ako meni i ne vjerujete, djelima mojima vjerujte, da poznate i vjerujete da je otac u meni i ja u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Tada opet gledahu da ga uhvate; ali im se izmače iz ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I otide opet preko Jordana na ono mjesto gdje Jovan prije kršćavaše; i osta ondje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 I mnogi dođoše k njemu i govorahu: Jovan ne učini nijednoga čuda, ali sve što kaza Jovan za ovoga istina bješe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I mnogi vjerovaše ga ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga