1 A pred praznik pashe, znajući Isus da mu dođe čas da prijeđe iz ovoga svijeta k ocu, kako je ljubio svoje koji bijahu na svijetu, do kraja ih ljubi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I po večeri kad već đavo bješe metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskome da ga izda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Znajući Isus da mu sve otac dade u ruke, i da od Boga iziđe, i k Bogu ide,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ustade od večere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Potom usu vodu u umivaonicu, i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojijem bješe zapregnut.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Onda dođe k Simonu Petru, i on mu reče: Gospode! zar ti moje noge da opereš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Isus odgovori i reče mu: što ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš poslije doznati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Reče mu Petar: nikad ti nećeš oprati mojijeh nogu. Isus mu odgovori: ako te ne operem nemaš dijela sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Reče mu Simon Petar: Gospode! ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Isus mu reče: opranome ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist; i vi ste čisti, ali ne svi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer znadijaše izdajnika svojega, zato reče: nijeste svi čisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sjedavši opet za trpezu reče im: znate li što ja učinih vama?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kad dakle ja oprah vama noge Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zaista, zaista vam kažem: nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izbrah; nego da se zbude pismo: koji sa mnom hljeb jede podiže petu svoju na me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Sad vam kažem prije nego se zbude, da, kad se zbude, vjerujete da sam ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zaista, zaista vam kažem: koji prima onoga koga pošljem mene prima; a ko prima mene prima onoga koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvjedoči i reče: zaista, zaista vam kažem: jedan između vas izdaće me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Onda se učenici zgledahu među sobom, i čuđahu se za koga govori.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A jedan od učenika njegovijeh, kojega Isus ljubljaše, sjeđaše za trpezom na krilu Isusovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Onda namaže na njega Simon Petar da zapita ko bi to bio za koga govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A on leže na prsi Isusove i reče mu: Gospode! ko je to?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Isus odgovori: onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovu Iskariotskome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I po zalogaju tada uđe u njega sotona. Onda mu reče Isus: šta činiš čini brže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A ovo ne razumje niko od onijeh što sjeđahu za trpezom zašto mu reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A neki mišljahu, budući da u Jude bješe kesa, da mu Isus reče: kupi što treba za praznik; ili da da što siromašnima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A on uzevši zalogaj odmah iziđe; a bješe noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kad on iziđe, onda Isus reče: sad se proslavi sin čovječij, i Bog se proslavi u njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Ako se Bog proslavi u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Dječice! još sam malo s vama; tražićete me, i kao što rekoh Judejcima: kuda ja idem vi ne možete doći, i vama govorim sad.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Po tom će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Reče mu Simon Petar: Gospode! kuda ideš? Isus mu odgovori: kuda ja idem ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš poslije poći za mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 Petar mu reče: Gospode! zašto sad ne mogu ići za tobom? dušu ću svoju položiti za te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Odgovori mu Isus: dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neće pijetao zapjevati dok me se triput ne odrečeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga