1 Da se ne plaši srce vaše, vjerujte Boga, i mene vjerujte.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripravim mjesto.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I kad otidem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kuda ja idem znate, i put znate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Reče mu Toma: Gospode! ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Isus mu reče: ja sam put i istina i život; niko neće doći k ocu do kroza me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Kad biste mene znali onda biste znali i oca mojega; i otsele poznajete ga, i vidjeste ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Reče mu Filip: Gospode! pokaži nam oca, i biće nam dosta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Isus mu reče: toliko sam vrijeme s vama i nijesi me poznao, Filipe? koji vidje mene, vidje oca; pa kako ti govoriš: pokaži nam oca?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Zar ne vjeruješ da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego otac koji stoji u meni on tvori djela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Vjerujte meni da sam ja u ocu i otac u meni; ako li meni ne vjerujete, vjerujte mi po tijem djelima.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
12 Zaista, zaista vam kažem: koji vjeruje mene, djela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovijeh tvoriti: jer ja idem k ocu svojemu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I šta god zaištete u oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi otac u sinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ako što zaištete u ime moje, ja ću učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Još malo i svijet mene više neće vidjeti; a vi ćete me vidjeti; jer ja živim, i vi ćete življeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ko ima zapovijesti moje i drži ih on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Reče mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! šta je to da ćeš se nama javiti a ne svijetu?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Isus odgovori i reče mu: ko ima ljubav k meni, držaće riječ moju; i otac moj imaće ljubav k njemu: i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Koji nema ljubavi k meni ne drži mojijeh riječi; a riječ što čujete nije moja nego oca koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Ovo vam kazah dok sam s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A utješitelj Duh sveti, kojega će otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Čuste da vam ja kazah: idem, i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k ocu; jer je otac moj veći od mene.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
29 I sad vam kazah, prije dok se nije zbilo, da vjerujete kad se zbude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Već neću mnogo govoriti s vama; jer ide knez ovoga svijeta, i u meni nema ništa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Nego da vidi svijet da imam ljubav k ocu, i kao što mi zapovjedi otac onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga