1 Ovo vam kazah da se ne sablaznite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ovo će činiti, jer ne poznaše oca ni mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Nego vam ovo kazah kad dođe vrijeme da se opomenete ovoga da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bijah s vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A sad idem k onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: kuda ideš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem: jer ako ja ne idem, utješitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad on dođe pokaraće svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Za grijeh dakle što ne vjeruju mene;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A za pravdu što idem k ocu svojemu; i više me nećete vidjeti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A za sud što je knez ovoga svijeta osuđen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javiće vam:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sve što ima otac moje je: zato rekoh da će od mojega uzeti, i javiti vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Još malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti: jer idem k ocu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A neki od učenika njegovijeh rekoše među sobom: šta je to što nam kaže: još malo, i nećete me vidjeti; i opet malo pa ćete me vidjeti; i: ja idem k ocu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Govorahu dakle: šta je to što govori: malo? ne znamo šta govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Isus razumje da šćadijahu da ga zapitaju, pa im reče: zato li se zapitujete među sobom što rekoh: još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svijet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njezin: ali kad rodi dijete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tako i vi dakle imate sad žalost; ali ću vas opet vidjeti, i radovaće se srce vaše, i vaše radosti niko neće uzeti od vas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u oca u ime moje, daće vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Doslije ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vrijeme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za oca.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti oca za vas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer sam otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i vjerovaste da ja od Boga iziđoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Iziđoh od oca, i dođoh na svijet; i opet ostavljam svijet, i idem k ocu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
29 Rekoše mu učenici njegovi: eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Sad znamo da sve znaš, i ne treba ti da te ko pita. Po tome vjerujemo da si od Boga izišao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Isus im odgovori: zar sad vjerujete?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Evo ide čas, i već je nastao, da se razbjegnete svaki na svoju stranu i mene sama ostavite; ali nijesam sam, jer je otac sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svijetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
Analiza
Pretraga