1 I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A pozvan bješe i Isus i učenici njegovi na svadbu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Isus joj reče: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Reče mati njegova slugama: što god vam reče učinite.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
6 A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po običaju Jevrejskoga čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Reče im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I reče im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici njegovi vjerovaše ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova, i braća njegova, i učenici njegovi, i ondje stajaše ne mnogo dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjačima prosu novce i stolove ispremeta;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče onima što prodavahu golubove: nosite to odavde, i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A Jevreji rekoše: četrdeset i šest godina građena je ova crkva, i ti za tri dana da je podigneš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A on govoraše za crkvu tijela svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad usta iz mrtvijeh, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad bješe u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ali Isus ne povjeravaše im sebe; jer ih sve znadijaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka; jer sam znadijaše šta bješe u čovjeku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga